તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

રાજકોટ એરંડા વાયદો

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વિગત ખુલી વધી ઘટી બંધ

ધાણા-ઓક્ટો. 7600 7650 7519 7570

ધાણા-નવે. 7500 7575 7475 7464

જીરૂ-ઓક્ટો. 17200 17340 17100 17145

જીરૂ-નવે. 17400 17440 17245 17295

હળદર-ઓક્ટો. 6938 6984 6870 6884

હળદર-નવે. 7048 7082 6956 6978

હળદર-ડિસે. 7130 7292 7130 7202

વિગત ખુલી વધી ઘટી બંધ

રિફા.સોયા-ઓ. 661.5 664.7 659.8 660.3

રિફા.સોયા-નવે. 669 669 662.0 661.2

સોયાબીન-ઓ 3180 3208 3156 3201

સોયાબીન-નવે. 3211 3228 3163 3220

રાયડો-ઓક્ટો. 4670 4741 4616 4698

રાયડો-નવે. 4732 4773 4681 4758

વિગત ખુલી વધી ઘટી બંધ

એરંડા-સપ્ટે. 3970 4008 3947 3972

અન્ય સમાચારો પણ છે...