ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Gujarat» Surrounded by her body instead of her son suffering

  પુત્રને બદલે તેનો મૃતદેહ ઘેર આવતા માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું, અશ્રુધારા

  Sarman Bhajgotar, Porbandar | Last Modified - Apr 12, 2018, 06:11 PM IST

  13 દિવસ પહેલા દુબઈમાં રાણાવાવનાં યુવાનની હત્યા થઈ હતી
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   પોરબંદર: પંથકના મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ રેલ્વેસ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતો યુવાન છેલ્લા 7 વર્ષથી દુબઈમાં ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુબઈમાં આ યુવાનની હત્યા થઈ હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ તેમનો મૃતદેહ રાણાવાવમાં લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પોરબંદર પંથકના ઘણા યુવાનો વિદેશમાં કામ-ધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે દુબઈમાં પણ પોરબંદર પંથકના ઘણાં બધા યુવાનો નોકરી અને કામધંધો કરી રહ્યા છે ત્યારે મુળ કુછડી ગામના અને હાલ રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટમાં રહેતા ભરતભાઈ કીચડીયા નામના યુવાન પણ દુબઈમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી ટેક્સી ડ્રાઈવરનો ધંધો કરી રહ્યા છે.

   આ યુવાનની દુબઈમાં પોરબંદર પંથકના જ દલીત શખ્સે છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યાના 13 દિવસ બાદ બુધવારના દિવસે તેમના મૃતદેહને માદરે વતન લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. આમ, રાણાવાવ સ્ટેશન પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા તેમના માતાએ પોતાના એકાએક પુત્રને બદલે પુત્રના મૃતદેહને નિહાળ્યો હોવાથી માતાનું કાળજું કંપી ઉઠ્યું હતું. આમ,દુબઈમાંથી મૃતકના મિત્રો ભરત કીચડીયાના મૃતદેહને પોરબંદરમાં લઈ આવ્યા હતા અને અહીં માદરે વતનમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આજે યુવાનનો મૃતદેહ વતન પહોંચ્યો હતો. ગામમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Surrounded by her body instead of her son suffering
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  Top
  `