• Gujarati News
  • ગીર સોમનાથને િજલ્લો જાહેર કર્યો પણ હાલ ત્યાં કચેરીઓમાં ફર્નિચરની સમસ્યા

ગીર-સોમનાથને િજલ્લો જાહેર કર્યો પણ હાલ ત્યાં કચેરીઓમાં ફર્નિચરની સમસ્યા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગીર-સોમનાથને િજલ્લો જાહેર કર્યો પણ હાલ ત્યાં કચેરીઓમાં ફર્નિચરની સમસ્યા હોય તેથી આજે પોરબંદર કલેકટર કચેરીમાંથી ટેબલ સહીત સામાન રવાના . / જીતેશચૌહાણ
ગીર-સોમનાથ િજલ્લા માટે પોરબંદરથી ફર્નિચર રવાના