તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કપાસ 1142-1279

સફેદ તલ 2181-2326

કાળા તલ 3201-3556

જીરૂ 2500-3171

ચણા 790-891

અડદ 521-709

તુવેર 801-941

એરંડા 841-1106

રાય 591-671

વરીયાળી 1121-1321

મહેસાણા

ઘઉં 325-430

ઇ.ગુલ 1450-1800

જીરૂ 1250-2839

વરીયાળી 1125-1321

એરંડા 1085-1106

રાયડો 550-691

ગવાર 780-800

મેથી 650-852

સવા 1016-1280

અજમો 500-2600

આંબલિયાસણ

ઘઉં 330-436

જુવાર 300

ઇ.ગુલ 1200-1599

એરંડા 1070-1100

રાયડો 620-660

ગવાર 755-794

વિજાપુર

જીરૂ 2315

વરીયાળી

1260-1560

કપાસ 1165-1253

બાજરી 430-445

ઘઉં 320-445

ચણા 825-900

અડદ 700

ગવાર 781-795

કુકરવાડા

એરંડા 1090-1112

કપાસ 1070-1247

ઘઉં 342-423

ગવાર 795-806

મેથી 752-875

ગોઝારીયા

રાયડો 676-704

એરંડા 1080-1102

કપાસ 1230

બાજરી 400

ઘઉં 340-390

ગવાર 780-810

વિજાપુર શાક માર્કેટ

બટાટા 40

ફુલાવર 100-220

કોબીજ 160

રીંગણ 200

રવૈયા 200-460

પાકાંટામેટાં 50-100

ચીકુ 100-200

દૂધી 110-360

ગવાર 1351-1500

સફેદભટ્ટા 50-130

ગુ.ભટ્ટા 100-320

ભટ્ટા 300-360

ભીંડા 100-700

કેરી 20-40

વિજાપુર તમાકુ માર્કેટ

કલકત્તી તમાકુ

100-1921

ગાળીયું 700-1100

લાડોલ

કલકત્તીતમાકુ

1100-1670

ગાળીયું 980-1096

કુકરવાડા

કલકત્તી તમાકુ

1050-1438

ગાળીયું 800-1015

વિસનગર

જીરૂ 2681-2755

વરીયાળી 1000-2000

ઇ.ગુલ 1300-1350

સવા 970-1285

અજમો 1325-1680

ઘઉં 331-442

બાજરી 270-368

જવ 343

ચણા 788-841

અડદ 800

ગવાર 750-806

રાયડો 611-742

એરંડા 1070-1114

મેથી 600-951

કપાસ 1000-1245

અસાળીયો 690

ઉનાવા

તમાકુ 1051-1701

ગાળીયું 600-1010

કપાસ 1160-1240

એરંડા 1060-1097

રાયડો 665-681

ઊંઝા

જીરૂ 2525-3850

વરીયાળી 800-3230

ઇ.ગુલ 1840-2152

સરસવ 760-850

રાયડો 631-705

સવા 1001-1500

અજમો 900-2628

જોટાણા

ઘઉં 365-380

એરંડા 1090-1097

રાયડો 650-660

કડી

ઘઉં 350-452

બાજરી 419-435

ડાંગર 320-330

જવ 346-353

ગવાર 800-806

તુવર 965

એરંડા 1100-1125

રાયડો 661-675

જીરૂ 2450-3081

વરીયાળી 1220-1318

સવા 1120-1295

ઇ.ગુલ 1800-1910

કપાસ 1150-1331

હિંમતનગર

એરંડા 1040-1105

કપાસ 1160-1250

ઘઉં 351-474

ચણા 700-840

તમાકુ 850-1480

મકાઇ 340-425

ભિલોડા

ઘઉં 368-417

મકાઇ 400-420

એરંડા 1040-1068

ચણા 800-835

ગવાર 800-805

જવ 300-340

રાયડો 600-620

ઇડર

ઘઉં 350-429

મકાઇ 415-456

તુવર 800-876

ગવાર 785-800

એરંડા 1085-1123

સોયાબીન 678-710

ચણા 770-807

રાયડો 600-643
અન્ય સમાચારો પણ છે...