તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાજરો 451

જુવાર 446-551

કપાસ 1173-1283

સફેદ તલ 2371

કાળા તલ 3066

જીરૂ 2375-3106

ચણા 716-878

મેથી 700-761

તુવેર 621-900

એરંડા 960-1131

રાય 663

વરીયાળી 1136-1246

મહેસાણા

ઘઉં 320-428

અડદ 976

ઇ.ગુલ 1611

જીરૂ 2355-2796

વરીયાળી 1100-1300

એરંડા 1109-1125

રાયડો 590-690

તલ 2075

ગવાર 805-817

મેથી 656-871

સવા 970-1278

જવ 340-345

અજમો 500-2400

આંબલિયાસણ

ઘઉં 330-390

બાજરી 331

ઇ.ગુલ 1200-1585

એરંડા 1090-1109

રાયડો 590-664

ગવાર 775-791

જવ 346

ગોઝારીયા

રાયડો 670-709

એરંડા 1100-1133

કપાસ 1240

ઘઉં 340-380

ગવાર 810

વિસનગર

જીરૂ 2180-2700

વરીયાળી 1000-2200

ઇ.ગુલ 1361

સવા 1200-1270

ઘઉં 331-440

બાજરી 350-398

તુવર 985

જવ 326-340

ચણા 760-813

અડદ 837

ગવાર 760-812

રાયડો 600-751

એરંડા 1070-1131

મેથી 658-851

કપાસ 1050-1258

અસાળીયો 700

ઉનાવા

તમાકુ 1000-1811

ગાળીયું 600-1000

કપાસ 1111-1248

એરંડા 1100-1118

રાયડો 600-675

ઊંઝા

જીરૂ 2600-3500

વરીયાળી 1011-2990

ઇ.ગુલ 1750-2165

સરસવ 760-900

રાયડો 640-790

સવા 700-1450

અજમો 800-2701

બહુચરાજી

ઘઉં 333-338

એરંડા 1105-1121

જીરૂ 2200-2780

ઇ.ગુલ 1790

સવા 1150-1234

વરીયાળી 1250-1352

બંટી 424

રાયડો 665-684

હિંમતનગર

એરંડા 1100-1142

કપાસ 1170-1221

ઘઉં 350-450

ચણા 800-818

તમાકુ 900-1401

મકાઇ 330-425

ભિલોડા

ઘઉં 368-382

મકાઇ 400-421

એરંડા 1050-1125

ચણા 800-830

ગવાર 800-810

જવ 300-335

રાયડો 600-616

ઇડર

ઘઉં 350-415

મકાઇ 420-447

તુવર 830-950

ગવાર 770-816

એરંડા 1120-1136

સોયાબીન 695-710

અડદ 680-701

ચણા 770-841

ટીંટોઇ

એરંડા 1050-1090

મકાઇ 381-420

ઘઉં 335-370

મોડાસા

એરંડા 1100-1122

રાયડો 600-625

સોયાબીન 680-709

મકાઇ 400-430

ઘઉં એવરેજ 340-355

ઘઉં173- 350-377

ઘઉં લોકવન 355-390

ઘઉં496- 380-418

દેશીચણા 790-800

ગુ.ચણા 770-840

વરીયાળી 1200-1700

પાલનપુર

ઘઉં 340-460

જુવાર 897-908

બાજરી 391-404

ચણા 765-825

એરંડા 1083-1115

રાયડો 611-703

વરીયાળી 1000-2435

મકાઇ 460-462

રાજગરો 921-1144

જવ 339-360

ર.બાજરી 461-475

ડીસા

એરંડા 1100-1119

રાયડો 651-691

ઘઉં 345-435

બાજરી 411-431

રાજગરો 1051-1136

જીરૂ 2781-2950

વરીયાળી 1040-1300

તમાકુ 1000-1501

થરાદ

એરંડા 1090-1118

બાજરી 387-418

મેથી 850-1280

ગવાર 775-787

ઇ.ગુલ 1850-2126

જીરૂ 2500-3100

રાયડો 670-715

વરીયાળી 1100-1400

વાવ

જીરૂ 1900-3100

ઇ.ગુલ 1620-1926

અજમો 2000-2200

વરીયાળી 1200

વડગામ

ઘઉં 340-356

બાજરી 375

એરંડા 1095-1105

રાયડો 686-707

રાજગરો 800-990

મેથી 685-732

ચણા 770-800
અન્ય સમાચારો પણ છે...