તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

શીંગ જી-20 700-830

ડુંગળી લાલ 121-201

કપાસ 991-1045

મહુવાયાર્ડ

શીંગમગડી 907-956

શીંગ જી -2 888-925

શીંગ ટી.જે 792-851

શીંગ જી -20 777-856

બાજરી 251-379

ઘઉ ટુકડા 385-521

મકાઇ 270-000

અડદ 625-1301

મગ 650-1851

તલ સફેદ 1107-1292

તલ કાળા 1200-1701

જીરૂ 2908-000

ડુંગળી લાલ 90-217

ડુંગળી સફેદ 81-252

કપાસ શંકર 1005-1025

નાળીયેર 219-802

તળાજા

શીંગમગડી 770-935

શીંગ જી-20 750-813

તલસફેદ 1085-1261

તલકાળા 1400-1787

ઘઉ ટુકડા 340-430

બાજરી 233-299

સોયાબીન 400-471

અડદ 643-1141

ચણા 1400-1685

કળથી 700-000

ધાણા 812-000

કાળીજીરી 9100-000

કપાસ શંકર 970-1066

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 950-1066

ઘઉં લોકવન 396-452

ઘઉં ટુકડા 398-501

જુવાર સફેદ 373-425

જુવાર પીળી 270-340

બાજરી 230-340

મકાઇ 260-340

તુવેર 805-1150

ચણા પીળા 1320-2050

અડદ 950-1301

મગ 660-996

વાલ દેશી 900-1450

વાલ પાપડી 1100-1250

ચોળી 752-1458

મઠ 650-950

કળથી 450-600

સીંગદાણા 970-1100

મગફળી જાડી 750-868

મગફળી જીણી 770-907

તલી 1200-1338

એરન્ડા 690-731

અજમો 1850-2450

સુવા 225-1630

સોયાબીન 550-606

સીંગફાડા 700-954

કાળા તલ 1410-2436

લસણ 975-1255

ધાણા 950-1180

જીરૂ 3150-3550

રાય 823

મેથી 550-871

ઇસબગુલ 1550-2025

ગુવારનું બી 590-644

ઊના

કપાસ990-1035

બોટાદ

ઘઉં450-5801

કપાસ 970-1090

ચણા 2501

મગ 801-811

અડદ 811-1196

અમરેલી

શીંગમોટી 750-835

તલ સફેદ 1071-1404

તલ કાળા 1300-2376

ઘઉં ટુકડા 451-490

ઘઉં લોકવન 407-468

મગ 818

અડદ 790-1200

ચણા 1200-2186

કપાસ 853-1069

ધાણા 1010

મેથી 556

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 364-446

મગફળી જાડી 650-770

સોયાબીન 521-543

જસદણ

મગફળીજી-20 680-823

કપાસ બીટી 1000-1060

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 366-450

ઘઉં ટુકડા 380-460

કપાસ 1000-1079

મગફળી જીણી 740-886

મગફળી જાડી 675-876

સીંગફાડા 751-964

એરંડા 706-741

તલ 1576-3631

ધાણા 1101-1421

ધાણી 1121-1411

લસણ સૂકુ 750-1611

ડુંગળી 26-171

જુવાર 326-501

મકાઇ 271-361

મગ 476-1001

ચણા 1601-2700

વાલ 426-1151

વાલ પાપડી8 26-926

અડદ 801-1311

ચોળા 476-1326

મઠ 450-926

તુવેર 451-851

સોયાબીન 571-596

રાઇ 626

કળથી 701

કાંગ 301

અડદ 1341-1351

ધોરાજી

મગફળી656-801

ઘઉં 358-424

મગ 896-1021

અડદ 868-1246

સોયાબીન 511-566

ધાણા 1025-1251

જેતપુર

મગફળીજીણી 670-790

મગફળી જાડી 665-815

ઘઉં લોકવન 351-354

ઘઉં ટુકડા 401-463

લસણ 1061-1386

કપાસ 976-1071

ચણા 1351-2051

અડદ 650-1286

તલ 850-1496

ધાણા 975-1356

ડુંગળી 21-101

મગ 701-1026

પોરબંદર

મગ725-850

મગફળી જાડી 700

જીરૂ 3400

અડદ 1225

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 700-795

કપાસ 960-1051

એરંડા 650-750

તલ 1100-1410

ધાણા 1000-1240

અડદ 1000-1300

સોયાબીન 500-560
અન્ય સમાચારો પણ છે...