તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર યાર્ડ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર યાર્ડ

શીંગનવી 800-1105

શીંગ જી-20 700-740

તલ સફેદ 953-1162

તલ કાળા 850-1331

ઘઉ 305-372

બાજરો 217-255

જુવાર 382-394

અડદ 742-818

મગ 845-1048

મેથી 413-000

ચણા 1016-1040

કાળીજીરી 2222-6030

કાંગ 289-345

અેરંડા 672-807

વાલ 288-000

કપાસ 870-975

તળાજા

શીંગમગડી 940-1020

શીંગ જી-20 695-790

તલ સફેદ 1097-1233

તલ કાળા 920-1300

એરંડા 603-760

ઘઉ ટુકડા 255-352

કાંગ 255-000

બાજરી 210-285

જુવાર 301-400

મેથી 361-369

અડદ 647-955

મગ 709-836

ચણા 921-955

તુવેર 503-660

અજમા 750-000

ધાણા 601-620

રાય 700-711

વાલ 250-257

કપાસ શંકર 850-1080

વિસાવદર

ઘઉલોકવન 281-329

તુવેર 552-638

મગ 655-847

ચણા 850-1040

અડદ 1000-1090

ચોળી 770-950

મગફળી જાડી 617-731

સીંગદાણા 1030-1140

સીંગફાડા 753-865

એરંડી 730-800

તલ સફેદ 1080-1304

તલ કાળા 1150-1434

સોયાબીન 400-443

મેથી 250-320

ધાણા 620-740

ઇસબગુલ 1140-1650

જીરૂ 2525-2930

બગસરા

કપાસ800-904

ઘઉ લોકવન 326-350

ઘઉ ટુકડા 327-332

ધાણા 600-665

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 285-325

ઘઉં ટુકડા 290-367

બાજરો 220-308

મગફળી 648-972

કપાસ 850-1015

ચણા 915-1015

સાવરકુંડલા

સીંગમઠડી 720-900

સીંગ મોટી 730-800

સીંગ ઊનાળુ 750-950

સીંગદાણા 800-1100

તલ સફેદ 1000-1300

કપાસ 813-1071

ઘઉ ટુકડા 310-357

ઘઉ લોકવન 300-350

બાજરો 240-280

અડદ 650-950

જુવાર 350-461

મકાઇ 250-340

મગ 750-900

તુવેર 550-625

એરડી 750-825

મેથી 350-365

ધાણા 950-1093

અમરેલી

સીંગમઠડી 825-1026

સીંગ મોટી 625-755

સીંગદાણા 900-1185

સીંગફાડા 750-911

તલ સફેદ 1065-1441

તલ કાળા 1026-1544

તલ કાશ્મિરી 1111-1225

બાજરો 218-228

જુવાર 317-465

ઘઉ ટુકડા 286-410

ઘઉ લોકવન 280-348

મકાઇ 328-371

મગ 876-970

અડદ 600-1060

ચણા 1011-1042

ચોળી 727

તુવેર 609-675

વાલ 351-900

કપાસ 855-1148

એરંડા 803-825

જીરૂ 3090-3101

રાયડો 607-622

ધાણા 701-820

મેથી 375-411

ગમગુવાર 596-604

બોટાદ

ઘઉં328-380

બાજરો 232-260

જુવાર 300-412

કપાસ 913-1131

સફેદ તલ 1066-1321

કાળા તલ 1050-1300

જીરૂ 2500-3436

ચણા 930-1070

અન્ય સમાચારો પણ છે...