ઝાલાવાડ. પેજ ૧૦

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ઝાલાવાડ. પેજ ૧૦
ચૂંટણી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પ ગ્રામપંચાયતમાં ૧૫મી જૂને ચૂંટણી
વઢવાણ જનસેવા કચેરીમાં હલ્લાબોલ. ૧૦
નાળું સાફ કરવા રેલવે તંત્રને તાકીદ. ૧૦
અમદાવાદ ૩૦ મે, ૨૦૧૪
શુક્રવાર
ધ્રાંગધ્રા હળવદ લખતર વઢવાણ લીંબડી ચૂડા પાટડી થાન ચોટીલા સાયલા