તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

તલ સફેદ 980-1108

તલકાળા 2730-000

ઘઉ 369-452

બાજરો 275-300

જુવાર 366-000

ધાણા 952-1865

ચણા 740-832

કાંગ 533-000

વાલ 1180-1238

ડુંગળી લાલ 110-158

ડુંગળી સફેદ 141-152

કપાસ 701-926

પાલીતાણા

ડુંગળી120-150

ઘઉં 290-410

બાજરી 280-310

જુવાર 310-370

મગફળી મગડી 600-800

તલ 900-1200

કપાસ 600-900

મકાઇ 300-350

ચણા 600-800

અડદ 1100-1600

મગ 1100-1500

જીરૂ 1800-2800

લીંબુ 550-850

મહુવા

એરંડા570-570

જુવાર 384-391

બાજરી 277-285

ઘઉં ટુકડા 396-422

ઘઉ લોકવન 278-000

મગ 1501-2050

રાય 596-645

ચણા 796-814

તલ સફેદ 1034-1075

તલ કાળા 1035-1035

તુવેર 1360-1523

જીરૂ 2201-2406

ડુંગળી લાલ 101-180

ડુંગળી સફેદ 140-290

કપાસ સંકર 741-741

નાળીયેર 455-825

જસદણ

ઘઉંટુકડા 315-380

બાજરો 250

ઘઉં લોકવન 417

જુવાર 226

મકાઇ 311

ચણા 750-835

વાલ 480-1125

અડદ 1700

તુવેર 1200-1445

મગફળી જી-20 700-838

એરંડા 425-560

તલ સફેદ 832-1125

તલ કાળા 1360-2300

રાઇ 600

તળાજા

શીંગમગડી 777-850

શીંગ જી-20 760-811

તલ સફેદ 899-1102

તલ કાળા 2100-2245

ઘઉ ટુકડા 303-426

બાજરી 274-333

ચણા 779-796

ધાણા 1030-000

રાય 905-000

ડુંગળી લાલ 89-150

ડુંગળી સફેદ 130-165

કપાસ શંકર 670-925

અમરેલી

શીંગમોટી 735-815

તલ સફેદ 986-1460

તલ કાળા 1408-2856

તલ કાશ્મીરા 1161-1406

બાજરો 328-342

જુવાર 300-580

ઘઉં ટુકડા 296-472

ઘઉં લોકવન 280-400

ચણા 762-865

તુવેર 1200-1596

કપાસ 627-967

એરંડા 571-588

જીરૂ 1276-2861

રાયડો 637-692

રાય 615

ધાણા 750-1815

અજમા 1700-3500

મેથી 540-982

ગમ ગવાર 547-565

બોટાદ

ઘઉં320-451

જુવાર 532

કપાસ 750-977

સફેદ તલ 1000-1123

કાળાતલ 1935-2691

જીરૂ 2091-3243

ચણા 826-935

મેથી 740-946

તુવેર 1380-1525

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી 651-820

તલ સફેદ 1000-1140

તલ કાળા 1800-2400

જીરૂ 2400-2725

કપાસ 770-962

ઘઉં લોકવન 200-411

ઘઉં ટુકડા 325-441

બાજરો 300-351

એરંડા 550-600

મકાઇ 347

જુવાર 350-400

રાઇ 650-850

ગુવાર 650-850

ગુવાર 500-600

ચણા 750-825

તુવેર 1300-1625
અન્ય સમાચારો પણ છે...