તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

તલ સફેદ 1027-1076

ઘઉ 320-408

બાજરો 277-343

જુવાર 358-513

મેથી 860-1177

ધાણા 1012-1625

ચણા 794-868

તુવેર 1690-000

વાલ 1216-000

ડુંગળી લાલ 120-165

ડુંગળી સફેદ 120-160

કપાસ 745-949

પાલીતાણા

ઘઉં300-400

બાજરી 280-300

જુવાર 300-360

મગફળી મગડી 600-800

તલ 900-1200

કપાસ 600-900

મકાઇ 300-350

ચણા 500-800

અડદ 1000-1600

મગ 1000-1500

જીરૂ 1700-2700

લીંબુ 750-750

મહુવા

એરંડા567-000

જુવાર 258-476

બાજરી 272-352

ઘઉં ટુકડા 347-470

ધઉ લોકવન 351-371

મકાઇ 325-000

મઠ 1206-000

ચણા 787-825

તલ સફેદ 932-1071

તલ કાળા 1091-1132

તુવેર 1096-000

જીરૂ 2371-2421

ડુંગળી લાલ 101-183

ડુંગળી સફેદ 140-322

કપાસ સંકર 680-747

નાળીયેર 570-940

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી 733-836

તલ સફેદ 960-1111

તલ કાળા 2000-2400

જીરૂ 2350-3050

કપાસ 780-958

ઘઉં લોકવન 300-380

તળાજા

શીંગજી-20 680-714

તલ સફેદ 841-1135

એરંડા 600-000

ઘઉ ટુકડા 296-425

બાજરી 275-323

જુવાર 289-366

ચણા 750-901

ધાણા 1200-000

મેથી 791-880

ડુંગળી લાલ 77-166

ડુંગળી સફેદ 137-142

કપાસ શંકર 650-930

બાબરા

કપાસ810-945

અમરેલી

શીંગમોટી 742-885

તલ સફેદ 994-1025

તલ કાળા 1300-2801

બાજરો 320-331

જુવાર 2111-536

ઘઉં ટુકડા 271-403

ઘઉં લોકવન 307-377

મકાઇ 337

મગ 1001-1275

ચણા 796-843

ચોળી 504

તુવેર 1226-1585

કપાસ 686-972

એરંડા 500-590

જીરૂ 1970-3050

રાયડો 592-640

ઇસબગુલ 1426

ધાણા 740-1600

અજમા 2072-4119

મેથી 835-870

બગસરા

કપાસ630-970

ઘઉં લોકવન 256-369

ચણા 771-830

જીરૂ 2500-2600

તુવેર 1300-1451

જુવાર 250-264

જસદણ

ઘઉંટુકડા 280-411

બાજરો 290

ઘઉં લોકવન 325-380

ચણા 450-752

અડદ 1601-1900

તુવેર 1200-1450

મગફળી જી-20 700-820
અન્ય સમાચારો પણ છે...