તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર યાર્ડ

શીંગનવી 880-000

તલ સફેદ 1098-2124

તલ કાળા 1081-2052

ઘઉ 296-366

બાજરો 230-315

અડદ 1170-1397

મગ 881-1081

ચણા 1707-000

કાંગ 203-301

મહુવા

શીંગમગડી 832-942

શીંગ ટી.જે 880-880

શીંગ જી-20 850-1086

એરંડા 625-625

બાજરી 243-326

ઘઉં ટુકડા 311-428

ઘઉ લોકવન 281-324

મકાઇ 247-386

અડદ 1160-1400

મગ 655-1077

તલ સફેદ 1102-1351

તલ કાળા 1100-1935

ચણા 1135-000

ડુંગળી લાલ 60-125

ડુંગળી સફેદ 91-141

નાળીયેર 290-1125

તળાજા

શીંગજી-20 651-848

તલસફેદ 1000-1575

તલકાળા 1100-2090

એરંડા 600-629

ઘઉ ટુકડા 335-371

બાજરી 219-327

જુવાર 250-000

અડદ 1025-1409

મગ 600-871

ચણા 1553-000

ચોળા 919-000

રાય 850-000

કપાસ શંકર 600-896

પાલીતાણા

ઘઉં300-270

બાજરી 280-330

જુવાર 350-400

મગફળી મગડી 900-1200

તલ 1000-1500

મકાઇ 280-350

ચણા 1000-1500

અડદ 1000-1450

મગ 900-1100

જીરૂ 2000-3000

એરંડી 550-650

ઉપલેટા

घघघघघघघघघघમગફળી750-894

તલ સફેદ 1150-1210

એરંડા 625-708

મગ 900-915

કપાસ 710-1051

અડદ 1300-1456

પોરબંદર

घघघघघघघघघघજુવાર335-360

મગ 910-1015

ચોળી 1880

મગફળી જાડી 655-765

જીરું 3070

ધાણા 1235

લસણ 1425

તલ 1235-1250

ગુવાર ગમ 580-595

બોટાદ

ઘઉં311-432

કપાસ 840-1213

તલ સફેદ 1026-1416

કાળા તલ 1300-2171

જીરું 1701-3236

મેથી 571-630

ધાણા 1100-1500

મગ 876-107

અડદ 971-1440

એરંડા 542-713

જસદણ

ઘઉંટુકડા 250-400

બાજરો 250-350

घघघघघघघघघघઘઉં લોકવન 250350

જુવાર 280-400

મકાઈ 250-350

ચણા 1000-1750

વાલ 800-1111

અડદ 800-1400

તુવેર 1000-1125

મગફળી જી-20 650-980

એરંડા 600-711

તલ સફેદ 1000-1650

તલ કાળા 1200-2200

મેથી 500-811

જીરું 2650-3200

મઠ 500-830

કપાસ બીટી 700-1095

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 960-1241

घघघघघघघघघघઘઉં લોકવન 342-413

ઘઉં ટુકડા 344-432

જુવાર સફેદ 325-390

જુવાર પીળી 268-340

બાજરી 255-340

મકાઈ 275-363

તુવેર 1221-1346

ચણા પીળા 1480-1883

ગોંડલ

घघघघघघघघघघઘઉંલોકવન 342-406

ઘઉં ટુકડા 350-414

કપાસ 981-1100

મગફળી જીણી 850-1176

મગફળી જાડી 800-1241

સીંગદાણા જાડા 906-1231

સીંગફાડા 711-981

એરંડા 601-716

તલ 1201-1401

તલ કાળા 1501-2326

અન્ય સમાચારો પણ છે...