અગત્યના ફોન નંબરો

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પાલિતાણા ટાઉન પોલીસ (02848) 243301

પાલિતાણા રૂરલ પોલીસ (02848) 242450

પાલિણાણા આ.ક. પેઢી (02848) 252148

આ.ક.પેઢી મેનેજર એ.ડી. શાહ મો.9428268017

મેનેજર મનુભાઇ શાહ મો.9428000615

પાલિતાણા ટાઉન P.I. મો.9426989910

જૈન શાસ્ત્રોના અને સાધુઅોના માહિતીના સ્ત્રોતના આધારે આ માહિતી રજૂ કરવામાં આવી છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...