27,800 સોનાનોભાવ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
27,800 સોનાનોભાવ

20-22 કરોડનીચાંદી વેચાઇ

3-4 ટનચાંદીનું વેચાણ

01 ટનજેટલું સોનું વેચાયું

270-275 કરોડસોનાનું વેચાણ

ધનતેરસના દિવસે ગુજરાતમાં લોકોએં ધૂમ સોનું ખરીદયું