ઉત્તર ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બોટાદ

ઘઉં 435-493

જુવાર 571

કપાસ 901-1121

સફેદ તલ 1631-1916

કાળા તલ 2401-3266

જીરૂ 1641-2901

ચણા 551-869

મેથી 641

ધાણા 891

મગ 1076-1306

મઠ 841-1141

અડદ 1306

તુવેર 701-1091

એરંડા 671

રાઇ 600

આંબલિયાસણ

ઘઉં400-505

જુવાર750

બાજરી325-440

એરંડા743-750

ગવાર690-733

જવ456

કપાસ700-954

વિજાપુર

વરીયાળી901

એરંડા755-766

મગફળી900-1006

કપાસ850-1058

બાજરી322-439

જુવાર683

ગવાર391-725

કુકરવાડા

એરંડા750-766

કપાસ800-1058

બાજરી350-482

ઘઉં400-490

ગવાર721-730

મહેસાણા

ઘઉં392-479

એરંડા740-759

રાયડો745-760

ગવાર695-720

ગોઝારીયા

એરંડા755-758

કપાસ800-1040

બાજરી340

ઘઉં432-450

જુવાર650-850

શણ960

વિજાપુર શાક માર્કેટ

ફુલાવર25-70

કોબીજ20-40

રીંગણ50

રવેયા160-200

મરચાં400

પાકાંટામેટાં80-160

દૂધી160

મ.વાલોળ150-200

ભટ્ટા45-100

ગાજર100-240

મેથી100

લીલાધાણા40-100

લીલીડુંગળી300

વિસનગર

વરીયાળી875-1805

ઘઉં406-496

જુવાર780-1040

બાજરી300-497

ગવાર651-726

તલ1400-1770

રાયડો750-779

કપાસ800-1071

ઉનાવા

કપાસ751-1032

ઊંઝા

જીરૂ2150-3151

વરીયાળી975-3100

ઇ.ગુલ1751-2080

રાયડો700-770

તલ1500-2250

અસેળિયો655-900

મેથી650-815

ધાણા941-1700

સવા760-825

અજમો1370-2995

બહુચરાજી

ઘઉં400-438

બાજરી310-330

એરંડા760-768

રાયડો656-709

જીરૂ2128-2358

ગવાર695-718

અડદ890

ચણા718

બીટીકપાસ840-1000
અન્ય સમાચારો પણ છે...