જૂનાગઢ 68.20

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
જૂનાગઢ 68.20

કેશોદ62.61

મા.હાટીના43.78

મેંદરડા35.62

વિશળવેલ81.70

માણાવદર67.88

વંથલી45.18

વેરાવળ31.22

સીમર87.83

ખંઢેરી84.72

સુપાસી92.37

કોડીનાર30.42

ડોળાસા52.17

પ્રાંચી83.94

ઊના39.43

દીવ23.68

માંગરોળ85.05

લોએજ75.55

દીવરાણા83.09

ખોરાસ86.71

વિસાવદર57.25

ભેંસાણ87.46

ઘુસીયા77.01

સુત્રાણાડા79.61

કેન્દ્ર ટકા

કેન્દ્ર ટકા

કયા કેન્દ્રનું કેટલું પરિણામ