ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Saurashtra » Latest News » Junagadh» The farmer kept alive the past Kothimba farming

  ભૂતકાળ બની ગયેલી ખેતી આ ખેડૂતે રાખી જીવંત, હવે કરે છે લાખોની કમાણી

  Bhaskar News, Junagadh | Last Modified - May 14, 2018, 02:03 AM IST

  ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા
  • ખેતરમાં કોઠીંબાનો પાક લઈ રહેલા અંબાળા ગામના ખેડૂત
   +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેતરમાં કોઠીંબાનો પાક લઈ રહેલા અંબાળા ગામના ખેડૂત

   જૂનાગઢ: મેંદરડા તાલુકાનાં અંબાળા ગામના ખેડૂત કાનજીભાઇ ગોવીંદભાઇ શીંગાળાએ ભૂતકાળ બની ગયેલી ખેતી કે પછી કોઈ ન કરે તેવી ખેતી કરવાનો વિચાર મુર્તીમંત કર્યો, સરકારી સહાય કે અન્ય સહાય વિના આ ખેતી દ્વારા સારી એવી કમાણી કરનાર મેંદરડા તાલુકાના અંબાળા ગામના ખેડુત કાનજી ગોવિંદ શીંગાળાએ તેમના ધર્મચારીણી જયશ્રીબેન સંગાથે મલ્ચીંગ પ્લાન્ટથી બે વિઘામાં ઉનાળુ કોઠીંબાનું વાવેતર કરી બેથી અઢી મહિનામાં ઓછા ખર્ચે ખુબજ સારૂ ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. પ્રતિવિઘે દશથી બાર હજારનો ખર્ચ થાય છે જેની સામે પ્રતિવિઘે આશરે સાંઇઠ હજારનું ઉત્પાદન થાય તેવો અંદાજ છે.

   ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા

   કોઠીંબાનું ચોમાસા તેમજ ઉનાળામાં પણ વાવેતર કરી શકાયછે. કોઠીંબા જથ્થાબંધ ભાવે રૂા. ૨૦૦ના મણ લેખે છુટક ખેતરેથી પ્રતીકીલો ૧૫ થી ૨૦ રૂા લેખે ભાવ મળે છે. ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કડવા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે.

   ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી વેંચાણ કરવામાં આવે છે, કોઠીંબા નામ પડતા જ મોંમાં કડવાશનો અનુભવ થવા લાગે, પણ જો તમને કોઈ કહે કે આ કડવા કોઠીંબા થકી કોઈ લાખોની કમાણી કરી રહ્યું છે. તો તમને લાગશે કે ફેકમફેક ચાલુ કરી છે, પણ આ વાત સાચી છે.


   કેશોદ વિસ્તારમાં હીરા ઘસીને પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતા ખેડૂત હરસુખભાઈ ડોબરીયા હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે. હરસુખભાઈ તેઓની પાસેથી પણ કોઠીંબા વેચાતા લઈ કાચરી બનાવે છે.

   આગળ વાંચો: પશુ પણ આહાર તરીકે ઉપયોગ નહીં કરતાં નકામી પંકાતી ખેતી કોઠીંબા સારી આવક રળી આપે

  • ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા
   +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા

   જૂનાગઢ: મેંદરડા તાલુકાનાં અંબાળા ગામના ખેડૂત કાનજીભાઇ ગોવીંદભાઇ શીંગાળાએ ભૂતકાળ બની ગયેલી ખેતી કે પછી કોઈ ન કરે તેવી ખેતી કરવાનો વિચાર મુર્તીમંત કર્યો, સરકારી સહાય કે અન્ય સહાય વિના આ ખેતી દ્વારા સારી એવી કમાણી કરનાર મેંદરડા તાલુકાના અંબાળા ગામના ખેડુત કાનજી ગોવિંદ શીંગાળાએ તેમના ધર્મચારીણી જયશ્રીબેન સંગાથે મલ્ચીંગ પ્લાન્ટથી બે વિઘામાં ઉનાળુ કોઠીંબાનું વાવેતર કરી બેથી અઢી મહિનામાં ઓછા ખર્ચે ખુબજ સારૂ ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. પ્રતિવિઘે દશથી બાર હજારનો ખર્ચ થાય છે જેની સામે પ્રતિવિઘે આશરે સાંઇઠ હજારનું ઉત્પાદન થાય તેવો અંદાજ છે.

   ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા

   કોઠીંબાનું ચોમાસા તેમજ ઉનાળામાં પણ વાવેતર કરી શકાયછે. કોઠીંબા જથ્થાબંધ ભાવે રૂા. ૨૦૦ના મણ લેખે છુટક ખેતરેથી પ્રતીકીલો ૧૫ થી ૨૦ રૂા લેખે ભાવ મળે છે. ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કડવા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે.

   ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી વેંચાણ કરવામાં આવે છે, કોઠીંબા નામ પડતા જ મોંમાં કડવાશનો અનુભવ થવા લાગે, પણ જો તમને કોઈ કહે કે આ કડવા કોઠીંબા થકી કોઈ લાખોની કમાણી કરી રહ્યું છે. તો તમને લાગશે કે ફેકમફેક ચાલુ કરી છે, પણ આ વાત સાચી છે.


   કેશોદ વિસ્તારમાં હીરા ઘસીને પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતા ખેડૂત હરસુખભાઈ ડોબરીયા હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે. હરસુખભાઈ તેઓની પાસેથી પણ કોઠીંબા વેચાતા લઈ કાચરી બનાવે છે.

   આગળ વાંચો: પશુ પણ આહાર તરીકે ઉપયોગ નહીં કરતાં નકામી પંકાતી ખેતી કોઠીંબા સારી આવક રળી આપે

  • પશુ પણ આહાર તરીકે ઉપયોગ નહીં કરતાં નકામી પંકાતી ખેતી કોઠીંબા સારી આવક રળી આપે
   +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પશુ પણ આહાર તરીકે ઉપયોગ નહીં કરતાં નકામી પંકાતી ખેતી કોઠીંબા સારી આવક રળી આપે

   જૂનાગઢ: મેંદરડા તાલુકાનાં અંબાળા ગામના ખેડૂત કાનજીભાઇ ગોવીંદભાઇ શીંગાળાએ ભૂતકાળ બની ગયેલી ખેતી કે પછી કોઈ ન કરે તેવી ખેતી કરવાનો વિચાર મુર્તીમંત કર્યો, સરકારી સહાય કે અન્ય સહાય વિના આ ખેતી દ્વારા સારી એવી કમાણી કરનાર મેંદરડા તાલુકાના અંબાળા ગામના ખેડુત કાનજી ગોવિંદ શીંગાળાએ તેમના ધર્મચારીણી જયશ્રીબેન સંગાથે મલ્ચીંગ પ્લાન્ટથી બે વિઘામાં ઉનાળુ કોઠીંબાનું વાવેતર કરી બેથી અઢી મહિનામાં ઓછા ખર્ચે ખુબજ સારૂ ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. પ્રતિવિઘે દશથી બાર હજારનો ખર્ચ થાય છે જેની સામે પ્રતિવિઘે આશરે સાંઇઠ હજારનું ઉત્પાદન થાય તેવો અંદાજ છે.

   ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી એવા સોરઠના કડવા કોઠીંબાની કાચરીએ દેશ-વિદેશના સિમાડા પાર કર્યા

   કોઠીંબાનું ચોમાસા તેમજ ઉનાળામાં પણ વાવેતર કરી શકાયછે. કોઠીંબા જથ્થાબંધ ભાવે રૂા. ૨૦૦ના મણ લેખે છુટક ખેતરેથી પ્રતીકીલો ૧૫ થી ૨૦ રૂા લેખે ભાવ મળે છે. ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કડવા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે.

   ઉત્પાદન થયેલા કોઠીંબા કેશોદના હરસુખભાઇ ડોબરીયા દ્વારા કોઠીંબાની કાચરી તૈયાર કરી વેંચાણ કરવામાં આવે છે, કોઠીંબા નામ પડતા જ મોંમાં કડવાશનો અનુભવ થવા લાગે, પણ જો તમને કોઈ કહે કે આ કડવા કોઠીંબા થકી કોઈ લાખોની કમાણી કરી રહ્યું છે. તો તમને લાગશે કે ફેકમફેક ચાલુ કરી છે, પણ આ વાત સાચી છે.


   કેશોદ વિસ્તારમાં હીરા ઘસીને પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતા ખેડૂત હરસુખભાઈ ડોબરીયા હાલમાં વિશ્વનાં ઘણાં દેશોમા કડબા કોઠીંબાનો સ્વાદ ચખાડી રહ્યાં છે. એટલે કે કોઠીંબામાંથી બનતી કાતરીને વિદેશમાં પણ મોકલે છે. સાથે જ હવે તેઓ ખેડૂતોને આ ખેતીનું બિયારણ આપીને તેમને પડતર જમીનમાંથી પણ કમાણી કરતા કર્યાં છે. હરસુખભાઈ તેઓની પાસેથી પણ કોઠીંબા વેચાતા લઈ કાચરી બનાવે છે.

   આગળ વાંચો: પશુ પણ આહાર તરીકે ઉપયોગ નહીં કરતાં નકામી પંકાતી ખેતી કોઠીંબા સારી આવક રળી આપે

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Saurashtra Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: The farmer kept alive the past Kothimba farming
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Saurashtra

  Trending

  X
  Top