ગુરુવાર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
જૂનાગઢ } કેશોદ } વેરાવળ } ઊના } દીવ } માંગરોળ } મેંદરડા } માણાવદર } વંથલી } બાંટવા } તાલાલા } માળીયા હાટીના } સુત્રાપાડા } કોડીનાર } િવસાવદર } િબલખા
|| સુિવચાર ||

મનેમળે ભગવાન તો પુરુ માંગી લઉ અને જો ના મલે પુરુ તો બધુ આપી દઉ
-સ્નેહલરાવલે