• Gujarati News
  • જૂનાગઢ } કેશોદ } વેરાવળ } ઊના } દીવ } માંગરોળ } મેંદરડા } માણાવદર } વંથલી } બાંટવા } તાલાલા } માળીયા હાટીના }

જૂનાગઢ } કેશોદ } વેરાવળ } ઊના } દીવ } માંગરોળ } મેંદરડા } માણાવદર } વંથલી } બાંટવા } તાલાલા } માળીયા હાટીના } સુત્રાપાડા } કોડીનાર } િવસાવદર } િબલખા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સંકટ સમયે મદદ કરનારને ભૂલી જનારની સફળતા ક્ષણજીવી હોય છે.

-‘અલગારી’

|| સુિવચાર ||