તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ... 2530057

નીરજા(9.45, 10.30, 12.55, 2.40, 5.30, 6.45, 10.15), ડાયરેકટ ઇશ્ક(બપોરે 12.00), ઇશ્ક ફોર એવર (2.15), લવ યુ બકા (ગુજરાતી) (4.30, 9.45), સનમ રે (સવારે 9.00, 4.00, 9.00), ફિતુર (સવારે 10.00, 12.20, 5.00, 7.20), ડેડ પુલ (હિન્દી) (સવારે 11.30, 1.40, 6.20), લવશુદ્ધ (બપોરે 3.10, 7.50)

}ટોપ થ્રી... 2930076

નીરજા(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), સનમ રે (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), લવશુદ્ધ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ડાયરેકટ ઇશ્ક (1.00, 7.00), ઇશ્ક ફોર એવર (4.00, 10.00), લવ યુ બકા (ગુજરાતી) (1.00, 7.00), ઘાયલ વન્સ અગેન (4.00, 10.00), ફિતુર (1.00, 7.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

લવશુદ્ધ(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ડાયરેકટ ઇશ્ક (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

આતંક (1.00, 4.00) જબરદસ્ત આશીક (7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...