તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

િવવિધ બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ચાંદી કાચી 36750

ઘરેણા હોલમાર્ક 28600

ઘરેણા 22 કે.વે. 28300

ઘરેણા 22 કે.પ. 27300

સોનુ (995) 29025

સોનુ (999) 29175

ભાવનગરતેલ

શીંગતેલલુઝ (કરવિના) 910/915

શીંગતેલ તેલીયા કર સાથે 1512/1513

શીંગખોળ 29750/000

શીંગતેલ 1 કિલો 101/00

રાજકોટતેલ

શીંગતેલલુઝ 910/915

શીંગતેલ તેલીયા 1412/1413

(પ ટકા ટેક્ષ + ખર્ચ અલગ)

શીંગ ખોળ 29750/0000

શીંગ પીલાણબર 890/900

શીંગ દાણાબર 1090/1100

ખાંડ સી 3220/3300

ખાંડ ડી 3120/3200

કપાસીયા તેલ 555/558

ખાદ્યતેલ (કર સાથે 15 Kg.)

રાણીશીંગતેલ 1640

ગુલાબ શીંગતેલ 1650

તીરૂપતી કપાસીયા 1100

રાણી કપાસીયા 1100

જેમીની કપાસીયા 1060

મોહન કપાસીયા 1030

નારાયણ કપાસીયા 1030

પશુપતી કપાસીયા 1030

ગુલાબ કપાસીયા 1060

લાઇફોલ 990

જેમીની સોયાબીન 1150

વિભોર સોયાબીન 1130

મોહન સરસવ 1240

કોનડ્રોપ મકાઇ 1260

શ્રી પામોલીન તેલ 890

ઓમકાર કુકીંગ 890

જેમીની શુભ 950

રઘુવંશી 890

દરવેશ તલતેલ 1650

(કર સાથે 15 Liter)

રાણી શીંગતેલ 1530

ગુલાબ શીંગતેલ 1540

તીરૂપતી કપાસીયા 1010

રાણી કપાસીયા 1010

ગુલાબ કપાસીયા 970

જૈમીની સનફલાવર 1300

સનરીચ સનફલાવર 1250

ગુલાબ સનફલાવર 1300

કોનડ્રોપ મકાઇ 1150

કોનલાઇટ મકાઇ 1070

ગુલાબ મકાઇ 1050

બેસન(20 Kg.)

પ્રેસિડેન્ટ1701

ડબલ આસોપાલવ 1521

સીંગલ આસોપાલવ 1231

મધુર 1321

બોસ 1341

વિજય 1151

ખાંડ

ખાંડM/૩૦ મહા. 3350

ખાંડ S/૩૦ મહા. 3250

ખાંડ M/૩૦ ગુજ. 3300

ખાંડ S/૩૦ ગુજ. 3200

સોપારી

છોલફેન મોરા 350-370

છોલ ફેન મોટી 340-360

છોલ ફેન વચરાશ 330-340

છોલ ફેન ફટોર 310-320

ન્યુ મોરા 310-320

ન્યુ મોટી 300-310

ન્યુ વચરાશ 290-300

ખોળકપાસીયા

કપાસીયાકલ્યાણ 2800

કપાસીયા સુરતી 2900

કપાસીયા વરાડી 2900

કોપરાખોળ કવીન 3600

અડદ ચુની 675

શીંગખોળ રોડા 1200

શીંગખોળ પાપડી 1000

ભુસો પાપડ હરણ 400

કપાસીયા ખોળ 1100

દીવેલખોપરેલ

ખોપરેલઈન્દુ 1650

ખોપરેલ કીસ્તી 1610

ખોપરેલ કામાણી 1600

શંકર ખોપરેલ 1570

ઇન્દુ ખોપરેલ (5 કી) 590

દિવેલ કોમ 1080

દિવેલ BSS 1100

ઘીબજાર (કર સાથે 15 Kg.)

જેમીની990

રણજીત 910

રૂચીસ્ટાર 860

તંદુરસ્ત બેકરી 800

જાયકા 770

સુમન 770

અનાજ

જુવારપીળી 1500-2100

ચણા પીળા 5100-5200

ચણાદાળ 5600-6200

મગ ચીમકી 8000-8500

મગ ચીનાઇ 8800-9500

મગદાળ છડી 9200-9800

મગ ફાડા 8200-8800

મઠ 7600-8000

અડદદાળછડી 14200-15000

લીલા વટોણા 2800-3000

કળથી 4500-0000

તુવેરદાળ ચાલુ 9000-11000

તુવેરદાળલક્ષ્મી 13000-15000

સુગંધ સ્પે. 6800-0000

દાવત સીલેકટ 8000-0000

દાવત સુપર 12000-0000

દાવત રોજાના 6000-0000

રાજમહેલ સ્પે. 6800-8100

કૃષ્ણકમોદ 12000-13000

જીરાસાલઉંચા 3300-3500

જીરાસાલચાલુ 2800-3200

ચોખા પરીમલ 2500-0000

બાજરી 1600-1800

ઘઉં ટુકડા 1900-2200

ઘઉં લોકવન 1950-2350

કરિયાણા

ધાણીદેશી 2000/3200

જીરૂ દેશી 2600/2900

વરીયાળી 2600/3200

ધાણાદાળ 3800/4400

સાબુદાણા 1400/1600

સુંઠ 7600/8800

ટોપરા 3800/4400

અજમા 2400/4000

મરી એટમ 12000/16000
અન્ય સમાચારો પણ છે...