તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર યાર્ડ

શીંગનવી 900-1024

શીંગ જી-20 700-820

ડુંગળી લાલ 101-200

કપાસ 967-1047

મહુવાયાર્ડ

શીંગમગડી 861-981

શીંગ જી -2 841-886

શીંગ ટી.જે 763-000

શીંગ જી -20 766-852

ડુંગળી લાલ 61-270

ડુંગળી સફેદ 75-190

કપાસ શંકર 971-1025

નાળીયેર 271-722

બોટાદ

ઘઉં436-455

કપાસ 960-1083

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 1000-1080

ઘઉં લોકવન 388-460

ઘઉં ટુકડા 390-500

જુવાર સફેદ 370-410

જુવાર પીળી 260-320

બાજરી 225-375

મકાઇ 265-330

ચણા પીળા 1390-2060

અડદ 671-1331

મગ 675-1028

વાલ દેશી 1000-1451

વાલ પાપડી 1050-1425

ચોળી 925-1650

મઠ 625-975

કળથી 475-580

સીંગદાણા 950-1100

મગફળી જીણી 800-932

મગફળી જાડી 710-860

તલી 1050-1360

એરન્ડા 690-724

અજમો 1850-2250

સુવા 1425-1750

સોયાબીન 525-604

સીંગફાડા 710-965

તલ કાળા 1400-2424

લસણ 1225-1800

ધાણા 1250-1350

વરિયાળી 850-1210

જીરૂ 3452-3016

રાય 828

મેથી 740-790

ગુવારનું બી 590-644

જામનગર

ઘઉં390-463

મગ 645-890

અડદ 900-1305

મઠ 725-785

ચોળી 600-1175

મગફળી જીણી 850-935

મગફળી જાડી 750-810

એરન્ડા 700-709

તલી 1200-1405

તલ કાળા 1260-1800

લસણ 900-1475

કપાસ 950-1066

ધ્રોલ

કપાસ1010-1052

અમરેલી

તલસફેદ 1100-1401

તલ કાળા 100-2365

ઘઉં ટુકડા 300-460

ઘઉં લોકવન 342-458

અડદ 900-1287

ચણા 1500-2254

કપાસ 881-1081

ગમ ગુવાર 560-613

ગાેંડલ

ઘઉંલોકવન 352-454

ઘઉં ટુકડા 388-460

કપાસ 950-1069

મગફળી જીણી 731-871

મગફળી જાડી 661-871

સીંગફાડા 781-941

એરંડા 696-751

જીરૂ 1836

જીરૂ 2001

ધાણા 1151-1431

લસણ સૂકુ 821-601

ડુંગળી લાલ 26-321

ડુંગળી સફેદ 50-76

ચણા 1351-2511

અડદ 801-1321

સોયાબીન 576-596

અડદ 1361

ગુવાર 600

જેતપુર

મગફળીજીણી 621-800

મગફળી જાડી 650-811

ઘઉં લોકવન 394-424

ઘઉં ટુકડા 405-436

લસણ 791-1521

કપાસ 951-1065

મકાઇ 346-450

અન્ય સમાચારો પણ છે...