• Gujarati News
  • ભાવનગર | પી.એન.આર. સોસા. ઇમ્પેકટ ફાઉન્ડેશન, યુ.કે., તથા દલાલ ફેમિલી

ભાવનગર | પી.એન.આર. સોસા. ઇમ્પેકટ ફાઉન્ડેશન, યુ.કે., તથા દલાલ ફેમિલી

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર | પી.એન.આર. સોસા. ઇમ્પેકટ ફાઉન્ડેશન, યુ.કે., તથા દલાલ ફેમિલી ફાઉન્ડેશન, યુ.એસ.એ.ના સહિયારા પ્રિવેન્શન કાર્યક્રમ અંતગર્ત શહેરના વિદ્યાનગરમાં આવેલ પી.અેન.આર. હોસ્પિટલમાં આગામી તા.1,2 અને 3 ઓગષ્ટના રોજ 68 મો વિનામૂલ્યે પ્લાસ્ટિક સર્જરી કેમ્પ યોજાશે.

હેલ્થ | પી.એન.આર. હોસ્પિ.માં િવનામૂલ્યે પ્લાસ્ટિક સર્જરી કેમ્પ