ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

ટોયલેટએક પ્રેમ કથા (સવારે 9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 1.00, 3.00, 3.30, 4.00, સાંજે 6.00, 6.30, 7.00, રાત્રે 9.00, 9.30, 10.00), મુબારકા (9.45) જબ હૈરી મેટ સેજલ (9.45, 12.45, 3.45, 6.45)

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

ટોયલેટએક પ્રેમ કથા (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), મુબારકા (4.00, 10.00), જબ હૈરી મેટ સેજલ (7.00, 10.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

જીવથીવાલી મારી જાનુકી (ગુજરાતી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જબ હૈરી મેટ સેજલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

જીવથી વાલી મારી જાનુકી (ગુજરાતી) (1.00), ટોયલેટ (4.00, 7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...