ભાવનગર સિનેમા

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ... 2530057

કહાની-2(9.30, 10.30, 12.00, 1.00, 2.30, 3.30, 5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.00), અંડર વર્લ્ડ બલ્ડવોર્સ-3D હિન્દી (9.00, 1.15, 5.30, 9.30, મેના-3D હિન્દી (11.00, 3.15, 7.45), ડિયર જિંદગી (સવારે 10.00, 12.45, 6.30, 9.45), ફોર્સ (3.45)

}ટોપ થ્રી... 2930076

કહાની-2(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ફોર્સ-2 (1.00, 10.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

ડીયરજિંદગી (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

કહાની-2 (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...