ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

કિલ્લોરી(9.30, 10.15, 12.30, 1.00, 3.15, 3.45, 6.00, 6.30, 9.00, 9.30), લાઇફ (અંગ્રેજી) (સવારે 9.00, 10.00), બ્યુટી એન્ડ લિસ્ટ (હિન્દી) (11.00, 11.30, 5.00), સપ્લીટ (અંગ્રેજી ) (2.00, 7.30), બદ્રીનાથ કી દુલ્હનીયા (9.45, 12.45, 6.45, 9.45), એમ.એ.પાસ (4.00)

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

કિલ્લોરી(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), બદ્રીનાથ કી દુલ્હનીયા (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), પેલાથી મકસર (ગુજરાતી) (4.00, 7.00), સુપર સ્ટાર (ગુજરાતી) (7.00)

}અપ્સરાટ્વીન્સ...

બેલાડીઅકસર (ગુજરાતી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), આખરી હમલી (ઓપરેશન) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

મનડું મળ્યું મહેસાણામાં (1.00, 4.00), આખરી હુમલા (7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...