તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

જગાજાસુસ (9.00, 12.00, 12.30, 3.00, 3.45, 9.15, 10.00), મમી (9.45, 12.45, 6.00), વોર ફોર પ્લેનેટ ઓફ અપ્સ 3D (હિન્દી) (9.15, 12.15, 3.15, 6.15, 9.30), સ્પાઈડરમેન (3D) (હિન્દી) (9.30, 3.30, 6.30), ગાંધીની ગોલમાલ (ગુજરાતી) (6.45), કેશ ઓન ડિલીવરી (ગુજરાતી) (9.45)

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

જગાજાસુસ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), વોર ફોર પ્લેનેટ ઓફ અપ્સ 3D (હિન્દી) (1.00, 4.00, (2D) 10), સ્પાઈડરમેન (3D) (હિન્દી) (10.00, 7.00), કેશ ઓન ડિલીવરી (ગુજરાતી) (1.00), ગાંધીની ગોલમાલ (4.00, 10.00) ગેસ્ટ ઈન લંડન (1.00) મમી (10.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

ગાંધીનીગોલમાલ (ગુજરાતી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

ગાંધીની ગોલમાલ (ગુજરાતી) (1.00)

તાકાતવર (4.00, 7.00, 10.00)

}મેઘદુત- મહુવા

એસ.પી.શિવા (12.30, 3.30, 6.30, 9.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...