ભાવનગર, રવિવાર, 7 એપ્રિલ, 2019

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર, રવિવાર, 7 એપ્રિલ, 2019
ચૈત્ર સુદ - 2 િવક્રમ સંવત 2075
અાજે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ
કુલ પાનાં 24 + 8 (રસરંગ) = 32, કિંમત Rs. 5.00
આરોગ્ય વિચાર

પોતાના આરોગ્યની દેખભાળમાં વ્યસ્ત વ્યક્તિ મિકેનીક સમાન છે કે જે પોતાના ઓજારોને બહુ પ્રેમ કરે છે, સન્માન આપે છે.
- સ્પેનિશ કહેવત

12 રાજ્ય | 65 સંસ્કરણ