ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Saurashtra » Latest News » Bhavnagar City» This is the worlds largest mountain temple

  આ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું પર્વત મંદિર, જે સર્વધર્મ માટે અહિંસાનું ધામ

  Bhaskar News, Bhavnagar | Last Modified - Mar 29, 2018, 03:13 AM IST

  શેત્રુંજ્ય તીર્થ પર 1000 વરસ જૂનાં 863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર
  • 1000 વરસ જૂનાં 863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   1000 વરસ જૂનાં 863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર

   અમદાવાદ: મંદિરના શિખર ઉપર સૂર્યાસ્ત બાદ માત્ર દેવ સામ્રાજ્ય જ રહે છે. સૂર્યાસ્ત પછી કોઇ પણ વ્યક્તિને ઉપર રહેવાની મંજૂરી મળતી નથી. કુલ 9 ટૂક પર 27 હજાર પ્રતિમાઓ બિરાજમાન છે. વિશ્વના જીવ માત્રને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અહિંસા અને અપરિગ્રહનું મહાત્મ્ય સમજાવનારા ચોવીસમા જૈન તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના 2617મા પ્રાગટ્યદિનને મહાકલ્યાણક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને દુ:ખ આપી કર્મોના બંધનમાં બંધાઈને અનેક વાર દુ:ખી થવાના બદલે સ્વાર્થકેન્દ્રી કે વસ્તુલક્ષી અહિંસાના સ્થાને જીવલક્ષી અને નિ:સ્વાર્થ અહિંસાના માર્ગે ચાલીને જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્દાત ઉપદેશ આપનાર કરુણામૈત્રીના સાક્ષાત્ તેજપૂંજ સમાન ભગવાન મહાવીરના જન્મકલ્યાણક નિમિત્તે દિવ્ય ભાસ્કરના વાચકો માટે વિવિધ જૈનાચાર્યોનાં આશીર્વચન...

   વિશ્વને અહિંસાનો સંદેશો આપતું મહાકલ્યાણક પર્વ

   - અહિંસા પરમોધર્મના પ્રતીક: શેત્રુંજ્ય તીર્થ પર 1000 વરસ જૂનાં863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર

   - પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર. આ ચિત્ર બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીમાં સચવાયેલું છે.

   આગળ વાંચો: મહાવીરથી મોટી વિતરાગ બનવાની કોઇ સાધના નથી

  • અહિંસા અને અપરિગ્રહ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અહિંસા અને અપરિગ્રહ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે

   અમદાવાદ: મંદિરના શિખર ઉપર સૂર્યાસ્ત બાદ માત્ર દેવ સામ્રાજ્ય જ રહે છે. સૂર્યાસ્ત પછી કોઇ પણ વ્યક્તિને ઉપર રહેવાની મંજૂરી મળતી નથી. કુલ 9 ટૂક પર 27 હજાર પ્રતિમાઓ બિરાજમાન છે. વિશ્વના જીવ માત્રને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અહિંસા અને અપરિગ્રહનું મહાત્મ્ય સમજાવનારા ચોવીસમા જૈન તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના 2617મા પ્રાગટ્યદિનને મહાકલ્યાણક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને દુ:ખ આપી કર્મોના બંધનમાં બંધાઈને અનેક વાર દુ:ખી થવાના બદલે સ્વાર્થકેન્દ્રી કે વસ્તુલક્ષી અહિંસાના સ્થાને જીવલક્ષી અને નિ:સ્વાર્થ અહિંસાના માર્ગે ચાલીને જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્દાત ઉપદેશ આપનાર કરુણામૈત્રીના સાક્ષાત્ તેજપૂંજ સમાન ભગવાન મહાવીરના જન્મકલ્યાણક નિમિત્તે દિવ્ય ભાસ્કરના વાચકો માટે વિવિધ જૈનાચાર્યોનાં આશીર્વચન...

   વિશ્વને અહિંસાનો સંદેશો આપતું મહાકલ્યાણક પર્વ

   - અહિંસા પરમોધર્મના પ્રતીક: શેત્રુંજ્ય તીર્થ પર 1000 વરસ જૂનાં863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર

   - પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર. આ ચિત્ર બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીમાં સચવાયેલું છે.

   આગળ વાંચો: મહાવીરથી મોટી વિતરાગ બનવાની કોઇ સાધના નથી

  • પોતાના વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પોતાના વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને

   અમદાવાદ: મંદિરના શિખર ઉપર સૂર્યાસ્ત બાદ માત્ર દેવ સામ્રાજ્ય જ રહે છે. સૂર્યાસ્ત પછી કોઇ પણ વ્યક્તિને ઉપર રહેવાની મંજૂરી મળતી નથી. કુલ 9 ટૂક પર 27 હજાર પ્રતિમાઓ બિરાજમાન છે. વિશ્વના જીવ માત્રને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અહિંસા અને અપરિગ્રહનું મહાત્મ્ય સમજાવનારા ચોવીસમા જૈન તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના 2617મા પ્રાગટ્યદિનને મહાકલ્યાણક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને દુ:ખ આપી કર્મોના બંધનમાં બંધાઈને અનેક વાર દુ:ખી થવાના બદલે સ્વાર્થકેન્દ્રી કે વસ્તુલક્ષી અહિંસાના સ્થાને જીવલક્ષી અને નિ:સ્વાર્થ અહિંસાના માર્ગે ચાલીને જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્દાત ઉપદેશ આપનાર કરુણામૈત્રીના સાક્ષાત્ તેજપૂંજ સમાન ભગવાન મહાવીરના જન્મકલ્યાણક નિમિત્તે દિવ્ય ભાસ્કરના વાચકો માટે વિવિધ જૈનાચાર્યોનાં આશીર્વચન...

   વિશ્વને અહિંસાનો સંદેશો આપતું મહાકલ્યાણક પર્વ

   - અહિંસા પરમોધર્મના પ્રતીક: શેત્રુંજ્ય તીર્થ પર 1000 વરસ જૂનાં863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર

   - પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર. આ ચિત્ર બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીમાં સચવાયેલું છે.

   આગળ વાંચો: મહાવીરથી મોટી વિતરાગ બનવાની કોઇ સાધના નથી

  • પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર

   અમદાવાદ: મંદિરના શિખર ઉપર સૂર્યાસ્ત બાદ માત્ર દેવ સામ્રાજ્ય જ રહે છે. સૂર્યાસ્ત પછી કોઇ પણ વ્યક્તિને ઉપર રહેવાની મંજૂરી મળતી નથી. કુલ 9 ટૂક પર 27 હજાર પ્રતિમાઓ બિરાજમાન છે. વિશ્વના જીવ માત્રને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અહિંસા અને અપરિગ્રહનું મહાત્મ્ય સમજાવનારા ચોવીસમા જૈન તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના 2617મા પ્રાગટ્યદિનને મહાકલ્યાણક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત સુખ માટે બીજાને દુ:ખ આપી કર્મોના બંધનમાં બંધાઈને અનેક વાર દુ:ખી થવાના બદલે સ્વાર્થકેન્દ્રી કે વસ્તુલક્ષી અહિંસાના સ્થાને જીવલક્ષી અને નિ:સ્વાર્થ અહિંસાના માર્ગે ચાલીને જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્દાત ઉપદેશ આપનાર કરુણામૈત્રીના સાક્ષાત્ તેજપૂંજ સમાન ભગવાન મહાવીરના જન્મકલ્યાણક નિમિત્તે દિવ્ય ભાસ્કરના વાચકો માટે વિવિધ જૈનાચાર્યોનાં આશીર્વચન...

   વિશ્વને અહિંસાનો સંદેશો આપતું મહાકલ્યાણક પર્વ

   - અહિંસા પરમોધર્મના પ્રતીક: શેત્રુંજ્ય તીર્થ પર 1000 વરસ જૂનાં863 જૈન મંદિરોની 2000 ફૂટ ઊંચાઈએથી લીધેલી તસવીર

   - પાલિતાણા તીર્થનું વર્ષ 1866માં દોરાયેલું ચિત્ર. આ ચિત્ર બ્રિટિશ લાઇબ્રેરીમાં સચવાયેલું છે.

   આગળ વાંચો: મહાવીરથી મોટી વિતરાગ બનવાની કોઇ સાધના નથી

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Saurashtra Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: This is the worlds largest mountain temple
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Saurashtra

  Trending

  Top
  `