• Gujarati News
  • ભાવનગર : મહારાજાકૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિ. દ્વારા પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. એક્સટર્નલ

ભાવનગર : મહારાજાકૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિ. દ્વારા પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. એક્સટર્નલ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર : મહારાજાકૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિ. દ્વારા પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. એક્સટર્નલ નવી અને જૂની બન્ને પદ્ધતિની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પરીક્ષાનું પરિણામ યુનિ.ની વેબસાઇટ www.mkbhavuni.edu.in પરથી જોવા મળશે.

િર-એસેસ્મેન્ટ માટેની અંિતમ તારીખ 20-9-2014 છે. તે પહેલા પુન: ચકાસણીની અરજી કરવા જણાવાયું છે.

એફવાયબીકોમ એક્સ.નું પરિણામ