• Gujarati News
  • સરકારમાં ટેિલગ્રામ હજી ચાલુ ?

સરકારમાં ટેિલગ્રામ હજી ચાલુ ?

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર |દર િદવાળીની માફક વખતે પણ િદવાળી તથા પર્વન્ય િદવસોમાં િસટી િવસ્તારમાં વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું બહાર પડ્યું છે. જાહેરનામા અનુસાર શહેરના ભારે ભીડભાડવાળા કેટલાક ચોક્કસ માર્ગો વનવે તેમજ કેટલાક માર્ગો પ્રતિબંધિત જાહેર થાય છે. જાહેરનામામાં પ્રતિબંધિત િવસ્તારમાં કેટલાક વાહનોને છુટ્ટી અપાયેલ છે. ટેિલગ્રાફ કચેરી બંધ થઇ ગઇ હોવા છતાં સરકારી ચોપડે હજુ ચાલુ હોય તેમ જાહેરનામામાં તેનો ઉલ્લેખ થાય છે. !!