• Gujarati News
  • ભાવનગર : મહિલાકોલેજમાં જીવનમાં ઉપયોગી િવષયક કાર્યક્રમ યોજાયેલ. જેમાં પ્રો.સોનલ જોષીએ પોતાનું વક

ભાવનગર : મહિલાકોલેજમાં જીવનમાં ઉપયોગી િવષયક કાર્યક્રમ યોજાયેલ. જેમાં પ્રો.સોનલ જોષીએ પોતાનું વકતવ્ય રજૂ કર્યું હતું.

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર : મહિલાકોલેજમાં જીવનમાં ઉપયોગી િવષયક કાર્યક્રમ યોજાયેલ. જેમાં પ્રો.સોનલ જોષીએ પોતાનું વકતવ્ય રજૂ કર્યું હતું.
મહિલા કોલેજમાં કાર્યક્રમો યોજાયા