• Gujarati News
  • ભાવનગર| નગરપ્રાથમિક િશક્ષણ સમિતિ સંચાલિત મારૂતિ યોગાશ્રમ શાળા નં.83, કાળિયાબીડ

ભાવનગર| નગરપ્રાથમિક િશક્ષણ સમિતિ સંચાલિત મારૂતિ યોગાશ્રમ શાળા નં.83, કાળિયાબીડ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર| નગરપ્રાથમિક િશક્ષણ સમિતિ સંચાલિત મારૂતિ યોગાશ્રમ શાળા નં.83, કાળિયાબીડ ખાતે િશક્ષણ િવભાગના સ્વચ્છ ભારત અંગે શાળા કક્ષાના શાળા સ્વચ્છતા કાર્યક્રમમાં િવદ્યાર્થીઓએ શાળા, મેદાન, શાળાની આજુબાજુમાં સફાઈ કરેલ તેમજ જવાહરલાલ નહેરૂની જન્મ જયંતીએ સૂર્ય ભગવાનની પાણીથી અર્ઘ આપી પૂજા-અર્ચના કરી હતી. બાળકોએ પોતાના િવસ્તારમાં પગપાળા જઇ સ્વચ્છતાનો સંદેશો પહોચાડ્યો હતો.

મારૂતિ યોગાશ્રમમાં સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ