વાંચો પાના નં.૧૬ પર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વાંચો પાના નં.૧૬ પર
દરરોજ અલગ-અલગ દેરાસરોની તસ્વીર સાથેની ચૈત્ય પરીપાટી
ભાવનગરમાં પર્યુષણના દિવસોનાં પ્રવચન પાના નં.૦૮
...સાથે આઠ દિવસોની આરાધનાની વિગતો
પર્વાધિરાજ પર્યુષણ
નિમિત્તે ની ખાસ પ્રસ્તુતિ
જેને તમે સંગ્રહરૂપે રાખી શકશો