આજનું મેગેઝિન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
આજનું મેગેઝિન
ગુજરાત
કુલ પાના ૧૬ † ૬ (કળશ) કિંમત ૪.૦૦
ભારતનાં સૌથી મોટા અખબારી જૂથ
ગ્રુપનું દૈનિક
તંત્રી : પ્રતાપ શાહ
બુધવાર
ભાવનગર ૨૮ મે, ૨૦૧૪
વૈશાખ વદ અમાસ વિક્રમ સંવત : ૨૦૭૦