૧૫

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
૧૫
શરીફની ભારતયાત્રાના પરિણામ વિશે પાક. મીડિયા શંકાશીલ
ગુજરાત
કુલ પાના ૨૦ કિંમત ૩.૦૦
ભારતનાં સૌથી મોટા અખબારી જૂથ
ગ્રુપનું દૈનિક
તંત્રી : પ્રતાપ શાહ
ગુરૂવાર
ભાવનગર ૨૯ મે, ૨૦૧૪
જેઠ સુદ ૧ વિક્રમ સંવત : ૨૦૭૦