ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Recipes » International Recipes» Know Full Recipe of Cotton Candy and about its origin

  જાણો શેમાંથી બને છે બાળકોને બહુ ભાવતા બુદ્ધિના બાલ, સાથે સંપૂર્ણ રીત

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 17, 2018, 06:34 PM IST

  કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે
  • કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • ખેર આ બધી તો વાતો જ છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેર આ બધી તો વાતો જ છે

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • જણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડી
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડી

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • કૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલ

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  • બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ

   રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (International Recipes Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Recipes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know Full Recipe of Cotton Candy and about its origin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Recipes

  Trending

  Top
  `