જાણો શેમાંથી બને છે બાળકોને બહુ ભાવતા બુદ્ધિના બાલ, સાથે સંપૂર્ણ રીત

કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે

divyabhaskar.com | Updated - Mar 17, 2018, 06:34 PM
કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ
કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ

રેસિપિ ડેસ્ક, અમદાવાદ: કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ તરીકે ઓળખતા હતા તે. ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય. બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ. તો કેટલીકવાર બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે.. ખેર આ બધી તો વાતો જ છે. આમે આજે તમને જણાવી કેવી રીતે બને છે અ કૉટન કેન્ડી, સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી અને શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી.


ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત અને કેવી રીતે થઈ તેની શોધ..

બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય
ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય
બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
ખેર આ બધી તો વાતો જ છે
ખેર આ બધી તો વાતો જ છે
જણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડી
જણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડી
સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી
સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી
શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી
શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી
બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત
બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત
કૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલ
કૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલ
બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
X
કૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલકૉટન કેન્ડી એટલે આપણે જેને નાનપણમાં બુદ્ધિના બાલ
બહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જબહાર ફેરિયાની ઘંટડી વાગે એટલે, બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
ભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોયભાગ્યે જ કોઇક એવું હશે જેણે બાળપણમાં બુદ્ધિના બાલ ખાધા નહીં હોય
બાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહેબાળકોને સમજાવવા વડીલો એમ પણ કહેતા કે, બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
ખેર આ બધી તો વાતો જ છેખેર આ બધી તો વાતો જ છે
જણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડીજણાવી કેવી રીતે બને છે આ કૉટન કેન્ડી
સૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતીસૌથી પહેલાં કોણે બનાવી હતી
શામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડીશામાંથી બને છે આ કૉટન કેન્ડી
બુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીતબુદ્ધિના બાલ બનાવવાની રીત
કૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલકૉટન કેન્ડી એટલે બુદ્ધિના બાલ
બુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહેબુદ્ધિના બાલ ખાવાથી બુદ્ધિ જતી રહે
બાળકો ઘરમાં જીદ કરે જબાળકો ઘરમાં જીદ કરે જ
COMMENT

Recommended

પોપ્યુલર વીડિઓ વધુ જુઓ

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી
Read In App