ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Usa celebrating an unity day on the 142nd birth anniversary of Sardar Patel

  USAમાં સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 01, 2017, 02:46 PM IST

  અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એટલાન્ટા(રૂચિતા પટેલ દ્વારા): વિશ્વભરમાં તમામ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે ગઈકાલે સરદાર પટેલની 142મી જન્મ જયંતી નિમિતે એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાની વિવિધ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસે પણ એકતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એટલાન્ટામાં છ કરતા વધુ વક્તાઓએ સરદાર પટેલની સિદ્ધિઓ, જો ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદારને વડા પ્રધાન પસંદ કરવામાં આવે તો ભારત ક્યાં હોત એ અંગે અને તેમના વહીવટી ગુણો ઈમાનદારી અને દયા વિશે જણાવ્યું.
   ગુજરાતી સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ પટેલ અને નોર્થ અમેરિકાના સરદાર પટેલ ફાઉન્ડેશને એટલાન્ટામાં યુનિટી દરજ્જાની સ્થિતિનું સંસ્કરણ લાવવા માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલને કહ્યું. સમુદાય દરેક રીતે સપોર્ટ કરશે. કોન્સ્યુલેટ જનરલ નાગેશ સિંઘ અને ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડીવી સિંઘે સ્પીચ આપવામાં આવી હતી તથા સરદાર પટેલ વિશે કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેને વાઈસ કોન્સ્યુલ બિકાસકુમાર, ધીરુભાઈ શાહ, ગોકુલજી અને રાધિકા સુદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ હોલ આખો ભરાઈ ગયો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Usa celebrating an unity day on the 142nd birth anniversary of Sardar Patel
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top