ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Falguni Patel Win Seats on Edison Board of Education in usa

  USમાં વિરોધ છતાં પટેલ મહિલા સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ, ડિપોર્ટની થઈ'તી માંગ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 10, 2017, 12:10 AM IST

  ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ તાજેતરમાં એશિયન-અમેરિકન સ્કૂલ બોર્ડના બે ઉમેદવારો વિરુદ્ધ વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ભારતીય અમેરિકન મહિલા કોર્પોરેટ અને ઈમીગ્રેશન વકીલ તથા એક ચીની અમેરિકન સામે પોસ્ટ કાર્ડમાં વિદેશીઓ માટે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમ છતા બન્ને ઉમેદવાર એડિસન સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.
   પોસ્ટ કાર્ડમાં હતો વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ

   - ફાલ્ગુની તથા ચીની અમેરિકન જેરી શીને ઈ-મેલમાં બદનામ કરવામાં આવ્યા હતા.
   - તેમના વિશે લખવામાં આવ્યું હતુ કે, ચીની તેમજ ભારતીયો અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે.
   - આ મહિનાની શરૂઆતમાં એશિયન-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરેલા પોસ્ટ કાર્ડ લેટર બોક્સ દ્વારા ન્યૂજર્સીના ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
   - જેને લઈને શહેરમાં સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ભારે રોષ પેદા થયો છે.
   દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગ

   - ન્યૂજર્સીમાં એડિસન સિટીના રહેવાસીઓએ અજાણ્યા પત્રો મળ્યા હતા.
   - જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ઉમેદવાર ભારતીય મૂળની અમેરિકી નાગરિક ફાલ્ગુની પટેલ અને ચીની મૂળનો અમેરિકી નાગરિક જેરી શીને પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
   - તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીની અને ભારતીય મૂળના લોકો આ શહેર પર પોતાનો અધિકાર જમાવવા માંગે છે.
   ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચ્યા હતા પોસ્ટ કાર્ડ

   - 'મેક એડિશન ગ્રેટ અગેઈન' લખેલા બેનર પોસ્ટ કાર્ડમાં જેરી અને ફાલ્ગુનીના ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો છે.
   - તસવીર પાસે ડિપોર્ટ(દેશ પાછા મોકલો)નું લખાણ પણ લખેલું જોવા મળે છે.
   - ન્યુજર્સીના સિટી એડિસનને ન્યુયોર્ક શહેર મેટ્રોનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે અને અહીંયા ભારતીય અમેરિકનોની નોંધપાત્ર વસ્તી છે.
   - એડિશનમાં રહેતા ઘણા લોકોને ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચેલા પોસ્ટ કાર્ડમાં લખ્યું છે કે, જેરી શી અને ફાલ્ગુની પટેલને અમારા સ્કૂલ બોર્ડ પર અધિકાર જમાવતા રોકવામાં આવે.
   - પત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીની તેમજ ભારતીય અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે, બસ... હવે વધારે નહીં, બહું થયું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ તાજેતરમાં એશિયન-અમેરિકન સ્કૂલ બોર્ડના બે ઉમેદવારો વિરુદ્ધ વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ભારતીય અમેરિકન મહિલા કોર્પોરેટ અને ઈમીગ્રેશન વકીલ તથા એક ચીની અમેરિકન સામે પોસ્ટ કાર્ડમાં વિદેશીઓ માટે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમ છતા બન્ને ઉમેદવાર એડિસન સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.
   પોસ્ટ કાર્ડમાં હતો વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ

   - ફાલ્ગુની તથા ચીની અમેરિકન જેરી શીને ઈ-મેલમાં બદનામ કરવામાં આવ્યા હતા.
   - તેમના વિશે લખવામાં આવ્યું હતુ કે, ચીની તેમજ ભારતીયો અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે.
   - આ મહિનાની શરૂઆતમાં એશિયન-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરેલા પોસ્ટ કાર્ડ લેટર બોક્સ દ્વારા ન્યૂજર્સીના ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
   - જેને લઈને શહેરમાં સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ભારે રોષ પેદા થયો છે.
   દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગ

   - ન્યૂજર્સીમાં એડિસન સિટીના રહેવાસીઓએ અજાણ્યા પત્રો મળ્યા હતા.
   - જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ઉમેદવાર ભારતીય મૂળની અમેરિકી નાગરિક ફાલ્ગુની પટેલ અને ચીની મૂળનો અમેરિકી નાગરિક જેરી શીને પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
   - તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીની અને ભારતીય મૂળના લોકો આ શહેર પર પોતાનો અધિકાર જમાવવા માંગે છે.
   ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચ્યા હતા પોસ્ટ કાર્ડ

   - 'મેક એડિશન ગ્રેટ અગેઈન' લખેલા બેનર પોસ્ટ કાર્ડમાં જેરી અને ફાલ્ગુનીના ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો છે.
   - તસવીર પાસે ડિપોર્ટ(દેશ પાછા મોકલો)નું લખાણ પણ લખેલું જોવા મળે છે.
   - ન્યુજર્સીના સિટી એડિસનને ન્યુયોર્ક શહેર મેટ્રોનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે અને અહીંયા ભારતીય અમેરિકનોની નોંધપાત્ર વસ્તી છે.
   - એડિશનમાં રહેતા ઘણા લોકોને ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચેલા પોસ્ટ કાર્ડમાં લખ્યું છે કે, જેરી શી અને ફાલ્ગુની પટેલને અમારા સ્કૂલ બોર્ડ પર અધિકાર જમાવતા રોકવામાં આવે.
   - પત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીની તેમજ ભારતીય અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે, બસ... હવે વધારે નહીં, બહું થયું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ તાજેતરમાં એશિયન-અમેરિકન સ્કૂલ બોર્ડના બે ઉમેદવારો વિરુદ્ધ વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ભારતીય અમેરિકન મહિલા કોર્પોરેટ અને ઈમીગ્રેશન વકીલ તથા એક ચીની અમેરિકન સામે પોસ્ટ કાર્ડમાં વિદેશીઓ માટે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમ છતા બન્ને ઉમેદવાર એડિસન સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.
   પોસ્ટ કાર્ડમાં હતો વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ

   - ફાલ્ગુની તથા ચીની અમેરિકન જેરી શીને ઈ-મેલમાં બદનામ કરવામાં આવ્યા હતા.
   - તેમના વિશે લખવામાં આવ્યું હતુ કે, ચીની તેમજ ભારતીયો અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે.
   - આ મહિનાની શરૂઆતમાં એશિયન-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરેલા પોસ્ટ કાર્ડ લેટર બોક્સ દ્વારા ન્યૂજર્સીના ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
   - જેને લઈને શહેરમાં સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ભારે રોષ પેદા થયો છે.
   દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગ

   - ન્યૂજર્સીમાં એડિસન સિટીના રહેવાસીઓએ અજાણ્યા પત્રો મળ્યા હતા.
   - જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ઉમેદવાર ભારતીય મૂળની અમેરિકી નાગરિક ફાલ્ગુની પટેલ અને ચીની મૂળનો અમેરિકી નાગરિક જેરી શીને પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
   - તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીની અને ભારતીય મૂળના લોકો આ શહેર પર પોતાનો અધિકાર જમાવવા માંગે છે.
   ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચ્યા હતા પોસ્ટ કાર્ડ

   - 'મેક એડિશન ગ્રેટ અગેઈન' લખેલા બેનર પોસ્ટ કાર્ડમાં જેરી અને ફાલ્ગુનીના ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો છે.
   - તસવીર પાસે ડિપોર્ટ(દેશ પાછા મોકલો)નું લખાણ પણ લખેલું જોવા મળે છે.
   - ન્યુજર્સીના સિટી એડિસનને ન્યુયોર્ક શહેર મેટ્રોનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે અને અહીંયા ભારતીય અમેરિકનોની નોંધપાત્ર વસ્તી છે.
   - એડિશનમાં રહેતા ઘણા લોકોને ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચેલા પોસ્ટ કાર્ડમાં લખ્યું છે કે, જેરી શી અને ફાલ્ગુની પટેલને અમારા સ્કૂલ બોર્ડ પર અધિકાર જમાવતા રોકવામાં આવે.
   - પત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીની તેમજ ભારતીય અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે, બસ... હવે વધારે નહીં, બહું થયું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ તાજેતરમાં એશિયન-અમેરિકન સ્કૂલ બોર્ડના બે ઉમેદવારો વિરુદ્ધ વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ભારતીય અમેરિકન મહિલા કોર્પોરેટ અને ઈમીગ્રેશન વકીલ તથા એક ચીની અમેરિકન સામે પોસ્ટ કાર્ડમાં વિદેશીઓ માટે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમ છતા બન્ને ઉમેદવાર એડિસન સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.
   પોસ્ટ કાર્ડમાં હતો વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ

   - ફાલ્ગુની તથા ચીની અમેરિકન જેરી શીને ઈ-મેલમાં બદનામ કરવામાં આવ્યા હતા.
   - તેમના વિશે લખવામાં આવ્યું હતુ કે, ચીની તેમજ ભારતીયો અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે.
   - આ મહિનાની શરૂઆતમાં એશિયન-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરેલા પોસ્ટ કાર્ડ લેટર બોક્સ દ્વારા ન્યૂજર્સીના ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
   - જેને લઈને શહેરમાં સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ભારે રોષ પેદા થયો છે.
   દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગ

   - ન્યૂજર્સીમાં એડિસન સિટીના રહેવાસીઓએ અજાણ્યા પત્રો મળ્યા હતા.
   - જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ઉમેદવાર ભારતીય મૂળની અમેરિકી નાગરિક ફાલ્ગુની પટેલ અને ચીની મૂળનો અમેરિકી નાગરિક જેરી શીને પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
   - તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીની અને ભારતીય મૂળના લોકો આ શહેર પર પોતાનો અધિકાર જમાવવા માંગે છે.
   ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચ્યા હતા પોસ્ટ કાર્ડ

   - 'મેક એડિશન ગ્રેટ અગેઈન' લખેલા બેનર પોસ્ટ કાર્ડમાં જેરી અને ફાલ્ગુનીના ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો છે.
   - તસવીર પાસે ડિપોર્ટ(દેશ પાછા મોકલો)નું લખાણ પણ લખેલું જોવા મળે છે.
   - ન્યુજર્સીના સિટી એડિસનને ન્યુયોર્ક શહેર મેટ્રોનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે અને અહીંયા ભારતીય અમેરિકનોની નોંધપાત્ર વસ્તી છે.
   - એડિશનમાં રહેતા ઘણા લોકોને ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચેલા પોસ્ટ કાર્ડમાં લખ્યું છે કે, જેરી શી અને ફાલ્ગુની પટેલને અમારા સ્કૂલ બોર્ડ પર અધિકાર જમાવતા રોકવામાં આવે.
   - પત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીની તેમજ ભારતીય અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે, બસ... હવે વધારે નહીં, બહું થયું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ તાજેતરમાં એશિયન-અમેરિકન સ્કૂલ બોર્ડના બે ઉમેદવારો વિરુદ્ધ વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ભારતીય અમેરિકન મહિલા કોર્પોરેટ અને ઈમીગ્રેશન વકીલ તથા એક ચીની અમેરિકન સામે પોસ્ટ કાર્ડમાં વિદેશીઓ માટે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માંગણી કરી હતી. તેમ છતા બન્ને ઉમેદવાર એડિસન સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ફાલ્ગુની પટેલ 3 વર્ષ માટે એડિસન ટાઉનશીપ સ્કૂલ બોર્ડમાં ચૂંટાઈ આવ્યા હતા.
   પોસ્ટ કાર્ડમાં હતો વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ

   - ફાલ્ગુની તથા ચીની અમેરિકન જેરી શીને ઈ-મેલમાં બદનામ કરવામાં આવ્યા હતા.
   - તેમના વિશે લખવામાં આવ્યું હતુ કે, ચીની તેમજ ભારતીયો અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે.
   - આ મહિનાની શરૂઆતમાં એશિયન-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરેલા પોસ્ટ કાર્ડ લેટર બોક્સ દ્વારા ન્યૂજર્સીના ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
   - જેને લઈને શહેરમાં સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ભારે રોષ પેદા થયો છે.
   દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગ

   - ન્યૂજર્સીમાં એડિસન સિટીના રહેવાસીઓએ અજાણ્યા પત્રો મળ્યા હતા.
   - જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ઉમેદવાર ભારતીય મૂળની અમેરિકી નાગરિક ફાલ્ગુની પટેલ અને ચીની મૂળનો અમેરિકી નાગરિક જેરી શીને પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
   - તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીની અને ભારતીય મૂળના લોકો આ શહેર પર પોતાનો અધિકાર જમાવવા માંગે છે.
   ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચ્યા હતા પોસ્ટ કાર્ડ

   - 'મેક એડિશન ગ્રેટ અગેઈન' લખેલા બેનર પોસ્ટ કાર્ડમાં જેરી અને ફાલ્ગુનીના ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો છે.
   - તસવીર પાસે ડિપોર્ટ(દેશ પાછા મોકલો)નું લખાણ પણ લખેલું જોવા મળે છે.
   - ન્યુજર્સીના સિટી એડિસનને ન્યુયોર્ક શહેર મેટ્રોનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે અને અહીંયા ભારતીય અમેરિકનોની નોંધપાત્ર વસ્તી છે.
   - એડિશનમાં રહેતા ઘણા લોકોને ઈ-મેઈલ દ્વારા પહોંચેલા પોસ્ટ કાર્ડમાં લખ્યું છે કે, જેરી શી અને ફાલ્ગુની પટેલને અમારા સ્કૂલ બોર્ડ પર અધિકાર જમાવતા રોકવામાં આવે.
   - પત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીની તેમજ ભારતીય અમારા શહેર પર કબ્જો જમાવી રહ્યા છે, બસ... હવે વધારે નહીં, બહું થયું.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Falguni Patel Win Seats on Edison Board of Education in usa
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top