ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Avas educator at American expo Classes First time in the us history

  USમાં મેંદીમાં કારકીર્દિ શરૂ કરવા ગુજરાતી આર્ટિસ્ટનું પ્રોત્સાહન, થયું ખાસ આયોજન

  divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 14, 2017, 02:55 PM IST

  અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ એવાના કોસ્મેટિકે 12મી નવેમ્બર, 2017ના રોજ ડલ્લાસ ઇમેજિન બ્યૂટી એક્સ્પો શોમાં હાજરી આપી હતી. ડલ્લાસ શોમાં જૂની કલ્ચરલ ટેક્નીક લાવવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પ્રોફેશનલ હેર અને બ્યૂટી એક્સ્પો માટે સૌપ્રથમ વખત આયોજન હતું, જે પ્રથમ વખત મેંદી એજ્યુકેશનલ ક્લાસનું આયોજન કરે છે. અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનું ટર્ન આઉટ એકદમ આકર્ષક હતું. દરેક વિદ્યાર્થી આ વર્ગના અંત સુધીમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા માટે સક્ષમ હતા. હાજરી આપેલા લોકોની ઉંમર 15 વર્ષથી 70 વર્ષ વૃદ્ધ મહિલા સુધીની હતી. 15 વર્ષનો છોકરીએ 45 મિનિટમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા સક્ષમ હતી.
   અમિષાએ ખૂબ પ્રભાવશાળી રીતે માર્ગદર્શન અને ટેકટોનિકનું શિક્ષણ આપ્યુ હતું જેથી તે ક્લાસને અમિષા ક્લાસ પર હાથ ધરવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્સાહિત હતા. આ મેંદી ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા બાદ અવાઝ કોસ્મેટિક્સના બૂથમાં આવ્યા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે મેંદીનો સામાન ખરીદ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હકારાત્મક હોવાની સમીક્ષા કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ કેવી રીતે અવાઝના મેંદી ક્લાસને એક્સેપ્ટ કરે છે. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તે ખૂબ જ માહિતીપ્રદ છે અને તેમને મેંદી કલા શરૂ કરવા માટે વિશ્વાસ છે. તેઓ મેંદી આર્ટિસ્ટ તરીકે તેમની કારકીર્દિ શરૂ કરવા માટે બહાર આવ્યા છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હેના કલા છે.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ એવાના કોસ્મેટિકે 12મી નવેમ્બર, 2017ના રોજ ડલ્લાસ ઇમેજિન બ્યૂટી એક્સ્પો શોમાં હાજરી આપી હતી. ડલ્લાસ શોમાં જૂની કલ્ચરલ ટેક્નીક લાવવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પ્રોફેશનલ હેર અને બ્યૂટી એક્સ્પો માટે સૌપ્રથમ વખત આયોજન હતું, જે પ્રથમ વખત મેંદી એજ્યુકેશનલ ક્લાસનું આયોજન કરે છે. અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનું ટર્ન આઉટ એકદમ આકર્ષક હતું. દરેક વિદ્યાર્થી આ વર્ગના અંત સુધીમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા માટે સક્ષમ હતા. હાજરી આપેલા લોકોની ઉંમર 15 વર્ષથી 70 વર્ષ વૃદ્ધ મહિલા સુધીની હતી. 15 વર્ષનો છોકરીએ 45 મિનિટમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા સક્ષમ હતી.
   અમિષાએ ખૂબ પ્રભાવશાળી રીતે માર્ગદર્શન અને ટેકટોનિકનું શિક્ષણ આપ્યુ હતું જેથી તે ક્લાસને અમિષા ક્લાસ પર હાથ ધરવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્સાહિત હતા. આ મેંદી ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા બાદ અવાઝ કોસ્મેટિક્સના બૂથમાં આવ્યા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે મેંદીનો સામાન ખરીદ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હકારાત્મક હોવાની સમીક્ષા કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ કેવી રીતે અવાઝના મેંદી ક્લાસને એક્સેપ્ટ કરે છે. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તે ખૂબ જ માહિતીપ્રદ છે અને તેમને મેંદી કલા શરૂ કરવા માટે વિશ્વાસ છે. તેઓ મેંદી આર્ટિસ્ટ તરીકે તેમની કારકીર્દિ શરૂ કરવા માટે બહાર આવ્યા છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હેના કલા છે.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ એવાના કોસ્મેટિકે 12મી નવેમ્બર, 2017ના રોજ ડલ્લાસ ઇમેજિન બ્યૂટી એક્સ્પો શોમાં હાજરી આપી હતી. ડલ્લાસ શોમાં જૂની કલ્ચરલ ટેક્નીક લાવવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પ્રોફેશનલ હેર અને બ્યૂટી એક્સ્પો માટે સૌપ્રથમ વખત આયોજન હતું, જે પ્રથમ વખત મેંદી એજ્યુકેશનલ ક્લાસનું આયોજન કરે છે. અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનું ટર્ન આઉટ એકદમ આકર્ષક હતું. દરેક વિદ્યાર્થી આ વર્ગના અંત સુધીમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા માટે સક્ષમ હતા. હાજરી આપેલા લોકોની ઉંમર 15 વર્ષથી 70 વર્ષ વૃદ્ધ મહિલા સુધીની હતી. 15 વર્ષનો છોકરીએ 45 મિનિટમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા સક્ષમ હતી.
   અમિષાએ ખૂબ પ્રભાવશાળી રીતે માર્ગદર્શન અને ટેકટોનિકનું શિક્ષણ આપ્યુ હતું જેથી તે ક્લાસને અમિષા ક્લાસ પર હાથ ધરવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્સાહિત હતા. આ મેંદી ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા બાદ અવાઝ કોસ્મેટિક્સના બૂથમાં આવ્યા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે મેંદીનો સામાન ખરીદ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હકારાત્મક હોવાની સમીક્ષા કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ કેવી રીતે અવાઝના મેંદી ક્લાસને એક્સેપ્ટ કરે છે. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તે ખૂબ જ માહિતીપ્રદ છે અને તેમને મેંદી કલા શરૂ કરવા માટે વિશ્વાસ છે. તેઓ મેંદી આર્ટિસ્ટ તરીકે તેમની કારકીર્દિ શરૂ કરવા માટે બહાર આવ્યા છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હેના કલા છે.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ એવાના કોસ્મેટિકે 12મી નવેમ્બર, 2017ના રોજ ડલ્લાસ ઇમેજિન બ્યૂટી એક્સ્પો શોમાં હાજરી આપી હતી. ડલ્લાસ શોમાં જૂની કલ્ચરલ ટેક્નીક લાવવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પ્રોફેશનલ હેર અને બ્યૂટી એક્સ્પો માટે સૌપ્રથમ વખત આયોજન હતું, જે પ્રથમ વખત મેંદી એજ્યુકેશનલ ક્લાસનું આયોજન કરે છે. અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનું ટર્ન આઉટ એકદમ આકર્ષક હતું. દરેક વિદ્યાર્થી આ વર્ગના અંત સુધીમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા માટે સક્ષમ હતા. હાજરી આપેલા લોકોની ઉંમર 15 વર્ષથી 70 વર્ષ વૃદ્ધ મહિલા સુધીની હતી. 15 વર્ષનો છોકરીએ 45 મિનિટમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા સક્ષમ હતી.
   અમિષાએ ખૂબ પ્રભાવશાળી રીતે માર્ગદર્શન અને ટેકટોનિકનું શિક્ષણ આપ્યુ હતું જેથી તે ક્લાસને અમિષા ક્લાસ પર હાથ ધરવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્સાહિત હતા. આ મેંદી ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા બાદ અવાઝ કોસ્મેટિક્સના બૂથમાં આવ્યા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે મેંદીનો સામાન ખરીદ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હકારાત્મક હોવાની સમીક્ષા કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ કેવી રીતે અવાઝના મેંદી ક્લાસને એક્સેપ્ટ કરે છે. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તે ખૂબ જ માહિતીપ્રદ છે અને તેમને મેંદી કલા શરૂ કરવા માટે વિશ્વાસ છે. તેઓ મેંદી આર્ટિસ્ટ તરીકે તેમની કારકીર્દિ શરૂ કરવા માટે બહાર આવ્યા છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હેના કલા છે.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાઃ એવાના કોસ્મેટિકે 12મી નવેમ્બર, 2017ના રોજ ડલ્લાસ ઇમેજિન બ્યૂટી એક્સ્પો શોમાં હાજરી આપી હતી. ડલ્લાસ શોમાં જૂની કલ્ચરલ ટેક્નીક લાવવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં પ્રોફેશનલ હેર અને બ્યૂટી એક્સ્પો માટે સૌપ્રથમ વખત આયોજન હતું, જે પ્રથમ વખત મેંદી એજ્યુકેશનલ ક્લાસનું આયોજન કરે છે. અવાઝ કોસ્મેટિક્સ મેંદી ક્લાસનું આયોજન ગુજરાતી અમિષા કિરી હિટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનું ટર્ન આઉટ એકદમ આકર્ષક હતું. દરેક વિદ્યાર્થી આ વર્ગના અંત સુધીમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા માટે સક્ષમ હતા. હાજરી આપેલા લોકોની ઉંમર 15 વર્ષથી 70 વર્ષ વૃદ્ધ મહિલા સુધીની હતી. 15 વર્ષનો છોકરીએ 45 મિનિટમાં મેંદી ડિઝાઇન બનાવવા સક્ષમ હતી.
   અમિષાએ ખૂબ પ્રભાવશાળી રીતે માર્ગદર્શન અને ટેકટોનિકનું શિક્ષણ આપ્યુ હતું જેથી તે ક્લાસને અમિષા ક્લાસ પર હાથ ધરવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્સાહિત હતા. આ મેંદી ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા બાદ અવાઝ કોસ્મેટિક્સના બૂથમાં આવ્યા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે મેંદીનો સામાન ખરીદ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હકારાત્મક હોવાની સમીક્ષા કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ કેવી રીતે અવાઝના મેંદી ક્લાસને એક્સેપ્ટ કરે છે. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તે ખૂબ જ માહિતીપ્રદ છે અને તેમને મેંદી કલા શરૂ કરવા માટે વિશ્વાસ છે. તેઓ મેંદી આર્ટિસ્ટ તરીકે તેમની કારકીર્દિ શરૂ કરવા માટે બહાર આવ્યા છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હેના કલા છે.
   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Avas educator at American expo Classes First time in the us history
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top