ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Meet Mahesh Patel, The Whiskey Collector You Wish You Could Be

  આ ગુજરાતી છે વ્હિસ્કી ઈન્વેસ્ટર, રાખે છે 4 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 19, 2018, 05:35 PM IST

  મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજીડેસ્કઃ વ્હિસ્કીના સેવનથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે, પણ જો બીજી તરફ જોઈએ તો મદિરાનું એક અલગ વિજ્ઞાન છે. ઊંચ્ચ કક્ષાના દારૂ ખરીદતા તથા તેનો સંગ્રહ કરનારા શોખ રાખતા લોકો વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે. પણ તેમાંથી એક છે અમેરિકાના ધનાઢ્ય ગુજરાતી બિલ્ડર મહેશ પટેલ. જેમણે ફોર્બ્સ પણ કહે છે કે, વિશ્વમાં વ્હિસ્કીનો મહેશ પટેલ જેવો શોખીન માણસ બીજો કોઈ જ નહીં હોય. મહેશ દારૂમાં પૈસા રોકે છે તથા તેનું યોગ્ય સમયે વેચાણ કરીને નફો કમાય છે. મહેશ પટેલ પાસે 70 કરોડ રૂપિયાની 5 હજાર બોટલ છે. મહેશ પટેલ એ શખ્સ છે જે દારૂની સૂંઘીને માત્ર જાણી શકે છે કે તે કેટલી જૂની છે. મહેશ પટેલ પાસે આજે 4 લાખ રૂપિયાથી માંડીને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની વ્હિસ્કીની બોટલનું કલેક્શન છે. મહેશ પટેલ પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટુ વ્હીસ્કીનું કનેક્શન છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Meet Mahesh Patel, The Whiskey Collector You Wish You Could Be
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top