ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Uttarayan festival ceebrated by Umiya Mataji Mandir macon in Georgia

  USના ઉમિયાધામ મંદિર દ્ધારા ઉત્તરાયણની થઈ ભવ્ય ઉજવણી, આવો હતો માહોલ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 23, 2018, 12:06 PM IST

  ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ રહે છે ત્યાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તે અમેરિકા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે પછી ન્યૂઝિલેન્ડ. દરેક સ્થળે ગુજરાતીઓ ભેગા થઇને એકબીજાના પતંગ કાપવાનો આનંદ મનાવે છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં મેકોન સિટીમાં ઉમિયા માતાજી મંદિર દ્ધારા પણ મકરસંક્રાતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓએ ભાગ લીધો હતો. મંદિરમાં નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોએ એકબીજાના પતંગ કાપીને ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ ઉત્તરાયણની ઉજવણીના ફોટોઝ....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Uttarayan festival ceebrated by Umiya Mataji Mandir macon in Georgia
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top