ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Us popular downtown Des Moines restaurant will close in February

  અમેરિકાના આ શહેરની લોકપ્રિય રેસ્ટોરન્ટ થશે બંધ, ગુજરાતીઓની પણ હતી ફેવરિટ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 04, 2018, 10:46 AM IST

  આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  • દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટ ફ્રેન્ચ માટે ફેવરિટ ગણાતી હતી
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટ ફ્રેન્ચ માટે ફેવરિટ ગણાતી હતી

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  • દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  • હોટલ ફોર્ટ 100 વર્ષ જુની હોટલ છે જેમાં 260 રૂમ્સ છે.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હોટલ ફોર્ટ 100 વર્ષ જુની હોટલ છે જેમાં 260 રૂમ્સ છે.

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના આયોવા રાજયના પાટનગર ડેસ મોઇન્સની લોકપ્રિય ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ દજાન્ગો આવતા મહિનાથી એટલેકે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી બંધ થશે. ડેસ મોઇન્સમાં ફોર્ટ હોટલના પ્રથમ માળે આ રેસ્ટોરન્ટ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલતી હતી જે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંધ થશે.


   કેમ થશે બંધ


   દજાન્ગો ફ્રેન્ચ રેસ્ટોરન્ટ ડેસ મોઇન્સની 10 વોલટન સ્ટ્રીટ્સમાં આવેલી હોટલ ફોર્ટના પ્રથમ માળે હતી. જે 6000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી હતી. 100 વર્ષ જુની હોટલ ફોર્ટ 2015થી બંધ છે. અને 260 રૂમની આ હોટલમાં હવે રિનોવેશનનું કામ શરૂ થવાનું હોવાથી દજાન્ગો રેસ્ટોરન્ટે નવી જગ્યા શોધવી પડશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Us popular downtown Des Moines restaurant will close in February
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top