ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Top Indian Americans in entertainment industry in 2017

  2017માં હોલીવુડમાં છવાઇ ગયા આ ભારતીયો, જાણો કોણ છે આ લિસ્ટમાં

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 02, 2018, 03:18 PM IST

  અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યુ
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 2017નું વર્ષ વિદાય લઇ ચૂક્યું છે. પરંતુ ગત વર્ષમાં અમેરીકાની મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક ભારતીયોને એવોર્ડ મળ્યા તો કેટલાક પોતાના દમ પર છવાઇ ગયા. અહીં અમે આપને એવા ટોપ ભારતીયોનું લિસ્ટ બતાવીશું જેમની 2017માં અમેરિકામાં નોંધ લેવામાં આવી છે.

   અઝીઝ અન્સારી

   અઝીઝ અન્સારીને સપ્ટેમ્બરમાં આયોજિત એમ્મી એવોર્ડઝમાં તેમના નેટફ્લિક્સના શો માસ્ટર ઓફ નોન માટે 4 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યું. એટલું જ નહીં તેમને આઉટ સ્ટેન્ડિંગ રાઇટિંગ ફોર કોમેડી સીરિઝ માટે એમ્મી એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેમને ફર્સ્ટ સીઝનના થેંક્સ ગીવિંગ એપિસોડ માટે મળ્યો. આ ઉપરાંત, અઝીઝ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડઝ માટે બેસ્ટ ટીવી મુવી અને લિમિટેડ રિલીઝ અને બેસ્ટ ટીવી સીરિઝ, મ્યુઝિકલ અને કોમેડી એમ 3 કેટેગરી માટે નોમિનેટ થયા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Top Indian Americans in entertainment industry in 2017
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top