ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Trump appointed Indian-American Raj Shah to key position in White House

  યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ખાસ છે આ ગુજરાતી, કચ્છ સાથે છે સંબંધ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 20, 2018, 02:57 PM IST

  રાજ શાહના માતા-પિતા ગુજરાતી છે. જેઓ 1980માં અમેરિકા આવ્યાં હતાં.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  • રાજ શાહે જ્યોર્જ બુશ જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે પણ વ્હાઈટ હાઉસમાં કામ કર્યું હતું.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રાજ શાહે જ્યોર્જ બુશ જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે પણ વ્હાઈટ હાઉસમાં કામ કર્યું હતું.

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  • રાજ શાહની વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક થઈ એ પુર્વે તે રિપબ્લિકન નેશનલ કમિટીમાં વિપક્ષ વિશે રિસર્ચ કરતી કમિટીના ડાયરેક્ટર હતા
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રાજ શાહની વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક થઈ એ પુર્વે તે રિપબ્લિકન નેશનલ કમિટીમાં વિપક્ષ વિશે રિસર્ચ કરતી કમિટીના ડાયરેક્ટર હતા

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના ઘણાં ભારતીયો આજે ઉચ્ચપદો પર કામ કરી રહ્યા છે તેમાંના એક છે રાજ શાહ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય મૂળના રાજ શાહને પોતાની કમ્યુનિકેશન ટીમમાં મહત્વના પદ પર નિમણૂક આપી છે. રાજ શાહ ટ્રમ્પના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ એન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી પણ છે.


   શાહ છે ટ્રમ્પની નજીક


   રાજ શાહ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ અને ડેપ્યુટી કમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરતા હતા.32 વર્ષીય શાહને ટ્રમ્પની નજીકની માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધાના થોડાક જ કલાકમાં વ્હાઈટ હાઉસમાં નિમણૂક મેળવવારાઓમાં શાહ પણ સામેલ હતા.અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પણ શાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી. જેમાં હિલેરી ક્લિન્ટન સામે ચાલતા વિરોધી પ્રચાર અભિયાનનું તેમણે નેતૃત્વ કર્યું હતું.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Trump appointed Indian-American Raj Shah to key position in White House
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top