ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Brampton youth named Miss Teenage Peel 2018

  કેનેડાઃ આ 18 વર્ષની ગુજરાતી છોકરી બની મિસ ટીએનજ પીલ 2018

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 05, 2018, 10:00 AM IST

  કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ કેનેડાના બ્રેમપ્ટનમાં રહેતી 18 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી જિંકલ મહેતાએ મિસ ટીનેજ પિલ 2018નો ખિતાબ મેળવ્યો છે. ટીનેજ પિલ 2018 સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં જિંકલે 17 યુવિતીઓેને પાછળ રાખી મેદાન માર્યું છે.


   હવે જિંકલ મહેતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાતી Miss Teenage સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ઓન્ટારીઓની 17 યુવતીઓ પૈકીની એક હતી. જિંકલનો Miss Teenage કેનેડામાં ભાગ લેનારી સાત યુવતીઓમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિસ ટીનેજ પીલ 2018ની સ્પર્ધામાં સ્વીમસૂટ, ઇવિંગ ગાઉન, ફોટોજેનિક, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્તણૂકના આધારે પસંદગી થઇ છે. આ ગુજરાતી યુવતી ટોરેન્ટો યુનિવર્સિટીમાં બેચલર ઓફ સાયન્સ સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. જિંકલના માતાપિતા દિપ્તી અને હિતેશ મહેતાએ તેમની દિકરીને આ સ્પર્ધા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેમના માતા-પિતા સન્ડે એજ્યુકેશન સ્કૂલ બ્રેમટન ચલાવે છે.


   જિંકલ મહેતા ભારતમાં જન્મી છે અને 15 વર્ષથી કેનેડામાં રહે છે. જિંકલ મહેતાએ છ વર્ષ સુધી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલિમ લીધી છે અને ત્યાર બાદ તે જુદા જુદા સ્ટેજ શો પર પર્ફોર્મ કરી રહી છે. સ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમ્યાન તે બેડમિંટન સ્પર્ધામાં ભાગ લઇને વિનર બની ચુકી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની કોન્ફરન્સોમાં પણ જિંકલે ભાગ લીધો છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Brampton youth named Miss Teenage Peel 2018
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top