ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Indian-American Lawyer Loses Illegal Immigrant Tag, Enters US Bar

  ભારતીય મૂળના ડ્રિમર પાર્થિવ પટેલે યુએસમાં રચ્યો ઇતિહાસ, વકીલ તરીકે તરીકે લીધી એન્ટ્રી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 29, 2018, 11:28 AM IST

  ભારતીય મૂળના એટર્ની પાર્થિવ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ એવા પહેલા ડ્રિમર છે જેને ન્યૂજર્સી બાર એસોસિએશને માન્યતા આપી છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ન્યૂજર્સીઃ એક તરફ ટ્રમ્પ પ્રશાસન અમેરિકામાં ગેરકાયદે રહેતા લોકોને કાઢી મૂકવા માટે તત્પર છે તો બીજી તરફ ભારતીય મૂળના એટર્ની પાર્થિવ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ એવા પહેલા ડ્રિમર છે જેને ન્યૂજર્સી બાર એસોસિએશને વકીલ તરીકેની માન્યતા આપી છે.


   પટેલને ન્યૂજર્સીના એટર્ની જનરલ ગુરબીર ગ્રેવાલ, કે જેઓ પોતે જ આ સ્ટેટમાં વકીલ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળનારા પ્રથમ ઇન્ડિયન અમેરિકન છે, તેમણે હોદ્દાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. ન્યૂજર્સીના ગર્વનર ફિલ મર્ફીની હાજરીમાં પાર્થિવ પટેલે હોદ્દો ગ્રહણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે તેમના પત્ની સારીકા પણ હાજર રહ્યા હતા.


   “ડ્રિમર્સ પણ અમેરિકન જ છે,” શપથ લીધા બાદ પટેલે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે “અમે તમારે ડોક્ટર્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને વકીલ છીએ. એટલું જ નહીં તમારા ગેસ સ્ટેશનના એટેન્ડન્ટ્સ, તમારા માટે કોફી જે લોકો કોફી શોપ પર કોફી બનાવે છે તે પણ અમે જ છીએ પરંતુ અમે લોકો ડોક્ટર્સ કે લોયર્સ નથી બની શકતા કારણ કે કાયદો અમને આમ કરતા અટકાવે છે. પટેલે કહ્યું કે ડ્રિમર્સની ચિંતા કરનારા અમેરિકામાં મોજુદ છે અને તેથી જ અમને લાગે છે કે અમે આ લડાઇમાં એકલા નથી.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ન્યૂજર્સીઃ એક તરફ ટ્રમ્પ પ્રશાસન અમેરિકામાં ગેરકાયદે રહેતા લોકોને કાઢી મૂકવા માટે તત્પર છે તો બીજી તરફ ભારતીય મૂળના એટર્ની પાર્થિવ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ એવા પહેલા ડ્રિમર છે જેને ન્યૂજર્સી બાર એસોસિએશને વકીલ તરીકેની માન્યતા આપી છે.


   પટેલને ન્યૂજર્સીના એટર્ની જનરલ ગુરબીર ગ્રેવાલ, કે જેઓ પોતે જ આ સ્ટેટમાં વકીલ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળનારા પ્રથમ ઇન્ડિયન અમેરિકન છે, તેમણે હોદ્દાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. ન્યૂજર્સીના ગર્વનર ફિલ મર્ફીની હાજરીમાં પાર્થિવ પટેલે હોદ્દો ગ્રહણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે તેમના પત્ની સારીકા પણ હાજર રહ્યા હતા.


   “ડ્રિમર્સ પણ અમેરિકન જ છે,” શપથ લીધા બાદ પટેલે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે “અમે તમારે ડોક્ટર્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને વકીલ છીએ. એટલું જ નહીં તમારા ગેસ સ્ટેશનના એટેન્ડન્ટ્સ, તમારા માટે કોફી જે લોકો કોફી શોપ પર કોફી બનાવે છે તે પણ અમે જ છીએ પરંતુ અમે લોકો ડોક્ટર્સ કે લોયર્સ નથી બની શકતા કારણ કે કાયદો અમને આમ કરતા અટકાવે છે. પટેલે કહ્યું કે ડ્રિમર્સની ચિંતા કરનારા અમેરિકામાં મોજુદ છે અને તેથી જ અમને લાગે છે કે અમે આ લડાઇમાં એકલા નથી.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ન્યૂજર્સીઃ એક તરફ ટ્રમ્પ પ્રશાસન અમેરિકામાં ગેરકાયદે રહેતા લોકોને કાઢી મૂકવા માટે તત્પર છે તો બીજી તરફ ભારતીય મૂળના એટર્ની પાર્થિવ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ એવા પહેલા ડ્રિમર છે જેને ન્યૂજર્સી બાર એસોસિએશને વકીલ તરીકેની માન્યતા આપી છે.


   પટેલને ન્યૂજર્સીના એટર્ની જનરલ ગુરબીર ગ્રેવાલ, કે જેઓ પોતે જ આ સ્ટેટમાં વકીલ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળનારા પ્રથમ ઇન્ડિયન અમેરિકન છે, તેમણે હોદ્દાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. ન્યૂજર્સીના ગર્વનર ફિલ મર્ફીની હાજરીમાં પાર્થિવ પટેલે હોદ્દો ગ્રહણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે તેમના પત્ની સારીકા પણ હાજર રહ્યા હતા.


   “ડ્રિમર્સ પણ અમેરિકન જ છે,” શપથ લીધા બાદ પટેલે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે “અમે તમારે ડોક્ટર્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને વકીલ છીએ. એટલું જ નહીં તમારા ગેસ સ્ટેશનના એટેન્ડન્ટ્સ, તમારા માટે કોફી જે લોકો કોફી શોપ પર કોફી બનાવે છે તે પણ અમે જ છીએ પરંતુ અમે લોકો ડોક્ટર્સ કે લોયર્સ નથી બની શકતા કારણ કે કાયદો અમને આમ કરતા અટકાવે છે. પટેલે કહ્યું કે ડ્રિમર્સની ચિંતા કરનારા અમેરિકામાં મોજુદ છે અને તેથી જ અમને લાગે છે કે અમે આ લડાઇમાં એકલા નથી.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ન્યૂજર્સીઃ એક તરફ ટ્રમ્પ પ્રશાસન અમેરિકામાં ગેરકાયદે રહેતા લોકોને કાઢી મૂકવા માટે તત્પર છે તો બીજી તરફ ભારતીય મૂળના એટર્ની પાર્થિવ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ એવા પહેલા ડ્રિમર છે જેને ન્યૂજર્સી બાર એસોસિએશને વકીલ તરીકેની માન્યતા આપી છે.


   પટેલને ન્યૂજર્સીના એટર્ની જનરલ ગુરબીર ગ્રેવાલ, કે જેઓ પોતે જ આ સ્ટેટમાં વકીલ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળનારા પ્રથમ ઇન્ડિયન અમેરિકન છે, તેમણે હોદ્દાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. ન્યૂજર્સીના ગર્વનર ફિલ મર્ફીની હાજરીમાં પાર્થિવ પટેલે હોદ્દો ગ્રહણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે તેમના પત્ની સારીકા પણ હાજર રહ્યા હતા.


   “ડ્રિમર્સ પણ અમેરિકન જ છે,” શપથ લીધા બાદ પટેલે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે “અમે તમારે ડોક્ટર્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને વકીલ છીએ. એટલું જ નહીં તમારા ગેસ સ્ટેશનના એટેન્ડન્ટ્સ, તમારા માટે કોફી જે લોકો કોફી શોપ પર કોફી બનાવે છે તે પણ અમે જ છીએ પરંતુ અમે લોકો ડોક્ટર્સ કે લોયર્સ નથી બની શકતા કારણ કે કાયદો અમને આમ કરતા અટકાવે છે. પટેલે કહ્યું કે ડ્રિમર્સની ચિંતા કરનારા અમેરિકામાં મોજુદ છે અને તેથી જ અમને લાગે છે કે અમે આ લડાઇમાં એકલા નથી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Indian-American Lawyer Loses Illegal Immigrant Tag, Enters US Bar
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top