ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» H-1B visa saga: These Indian-origin stalwarts could have been deported

  H1B વીઝાઃ તો તગેડી મૂકવામાં આવ્યા હોત અમેરિકી કંપનીના આ ભારતીય CEOs

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 04, 2018, 03:55 PM IST

  અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસન H1B વીઝાને લઇને નિયમો સખત કરવા જઇ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ નિર્ણયથી અમેરિકમાં કામ કરી રહેલા 75000થી વધુ ભારતીયોના પાછા ભારત આવવાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. અત્યારે અમેરિકાની અનેક કંપનીઓમાં ભારતીય સીઇઓ છે. તેઓ અમેરિકાની સારી વીઝા નીતિના કારણે જ ત્યાં જઇને કામ કરી શક્યા છે. અને એક નવો મુકામ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ આવા જ કેટલાક ભારતીયો વિશે....

   સત્યા નડેલા


   સત્યા નડેલા માઇક્રોસોફ્ટના CEO છે. તેમનો જન્મ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનો અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકાની જુદી જુદી કોલેજોમાંથી કર્યો છે. 1988માં નડેલા અમેરિકા ગયા હતા. માઇક્રોસોફ્ટમાં 22 વર્ષની નોકરી પછી તેમને 2014માં કંપનીની કમાન સોંપવામાં આવી હતી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: H-1B visa saga: These Indian-origin stalwarts could have been deported
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top