ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Trump Tower Penthouse Sold To Vistex CEO Sanjay Shah For $17 MM

  ગુજરાતી સંજય શાહે 113 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 20, 2018, 10:47 AM IST

  સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   શિકાગોઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ અવસરે અમે એવા એક ગુજરાતીની વાત કરીશું જેણે 113 કરોડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. અમેરિકાના એક ટેક મલ્ટીમિલ્યોનેર ગુજરાતીએ શિકાગોની પ્રખ્યાત ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરમાં 17 મિલિયન ડોલરમાં પેન્ટહાઉસ ખરીદી શિકાગોની રિયલ એસ્ટેટમાં ઈતિહાસ સર્જી દીધો હતો.

   ગુજરાતી મૂળના Vistex ના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ સંજય શાહે શિકાગોના રિયલ એસ્ટેટમાં સૌથી મોંઘી કિંમતનો રેસિડેન્સીયલ સોદો પાર પાડ્યો હતો. આ સોદામાં ટ્રમ્પ ઈન્ટરનેશનલ હોટેલ એન્ડ ટાવરના 89માં ફ્લોર પર 14,260 સ્ક્વેર ફૂટ યુનિટના આલિશાન પેન્ટહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પાંચ બેડરૂમ અને 360 ડીગ્રી વ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા શિકાગોમાં બિલ્યોનેર કેન ગ્રીફિને 2012માં પાર્ક ટાવરમાં 15 મિલિયન ડોલરનો કિંમતનો ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. જે શિકાગો રિયલ એસ્ટેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો રેસિડેન્સીયલ સોદો હતો.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Trump Tower Penthouse Sold To Vistex CEO Sanjay Shah For $17 MM
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top