ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» After a year of testing, Indian restaurant to open in downtown York

  આ પટેલની મહેનત રંગ લાવી, અમેરિકાના યોર્કમાં ખોલી ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 13, 2018, 03:52 PM IST

  હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકાના યોર્ક શહેરમાં પોપ-અપ રેસ્ટોરન્ટ સીરિઝ Taste Testમાં ઓડિશન માટે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તૈયારી કરી રહેલા શેફ (રસોઇયો) હમીર પટેલની મહેનત રંગી લાવી અને તેમણે યોર્ક શહેરમાં જ પોતાની ઇન્ડિયન ફ્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી નાંખી છે.


   ભારતીયોમાં જાણીતા


   હમીર પટેલના હાથની બનાવેલી રસોઇનો ચટાકો દરેકને છે લોકલ કોમ્યુનિટીમાં તે ખુબ જાણીતા છે. હમ્પત સ્પેશ્યાલિટી ફુડ માટે બે વર્ષથી મુખ્ય શેફ તરીક કામ કરતા હમીર પટેલનું પોતાની રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. તેમને પોતાની સ્કીલ પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. તેમનું કહેવું છે કે મારી રસોઇ જ બોલે છે. યોર્કના 24 એસ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં હમીરે તેમની હમીર્સ ઇન્ડિયન ફ્યૂઝન રેસ્ટોરન્ટ ખોલી છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: After a year of testing, Indian restaurant to open in downtown York
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top