ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » USA» Kirtidan gadhavi live at Huston in Arena hall

  Video: યુએસમાંં કીર્તિદાન ગઢવીની જમાવટ, ગુજ્જુઓએ કર્યો ડોલરનો વરસાદ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 03, 2018, 06:19 PM IST

  હ્યુસ્ટનમાં કિર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  • અમેરિકાના હ્યુસ્ટન ખાતે યોજાઇ કિર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાના હ્યુસ્ટન ખાતે યોજાઇ કિર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  • લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  • લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  • લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  • લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇવ કોન્સર્ટના દ્રશ્યો

   એનઆરજી ડેસ્કઃ 30 માર્ચના રોજ અમેરિકાના હ્યુસ્ટન શહેરમાં ગુજરાતી લોકગાયક કીર્તિદાન ગઢવીની લાઇવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હ્યુસ્ટનમાં વસતા ગુજરાતીઓ સહિત હજારો અમેરિકન્સે આ લાઇવ કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી. કીર્તિદાન ગઢવીએ એક પછી એક પ્રખ્યાત લોકગીતો લલકારતા પ્રેક્ષકોએ ડોલરનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો.

   - એરેના થિયેટર ખાતે 30 માર્ચના રોજ હ્યુસ્ટનમાં કીર્તિદાન ગઢવીએ લોકગીતના તાલે અમેરિકન્સને ડોલાવ્યા હતા.

   - ડાયરામાં કીર્તિદાને 'મેરે રસ્કે કમર' 'નજર કે સામને' જેવા ગીતો ગાઇ દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ, કીર્તિદાન ગઢવીની કોન્સર્ટની વધુ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (USA Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Kirtidan gadhavi live at Huston in Arena hall
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  Top
  `